UNDP chuẩn bị thay đại diện thường trú tại VN
Các Website khác - 09/12/2005

Trong vài ngày tới, Đại diện Thường trú Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại VN (UNDP) Jordan D. Ryan sẽ rời VN sau nhiệm kỳ 4 năm công tác, để nhận công tác mới tại một tổ chức gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Liberia.

Ông Jordan D. Ryan

Hiện tại, Liên hợp quốc (UN) vẫn chưa quyết định ai sẽ là người thay thế vị trí của ông Jordan D. Ryan tại VN.

Trong suốt thời gian làm việc ở VN, ông Jordan D. Ryan đã tham gia đối thoại chính sách với các nhà lãnh đạo VN để thúc đẩy các mối quan tâm mang tính chiến lược của Liên hợp quốc. Trong đó, đặc biệt chú trọng vào việc giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng, tăng cường các quyền con người và đối phó với thách thức về bệnh dịch HIV/AIDS.

Ông cũng đã trao đổi với Chính phủ VN về "phương thức phát triển dựa trên các quyền" và đã thành công trong việc đưa phương thức này vào Chương trình Quốc gia mới của. Ngoài ra, ông còn góp phần đưa những Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG) vào các kế hoạch phát triển quốc gia.

Ông Jordan D. Ryan có bằng thạc sĩ quốc tế tại Đại học Colombia, bằng tiến sĩ luật tại Đại học George Washington và bằng đại học về nhân chủng học tại Đại học Yale. Ông từng là giáo sư của trường Quản lý Nhà nước Kenedy, thuộc Đại học Harvard.

Hà Vy