Vietnam Airlines giảm giá vé đi Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore
Các Website khác - 04/10/2005

Vietnam Airlines giảm giá vé đi Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore từ 5-53%

Trong đó, giá vé đi Singapore giảm mạnh nhất, chỉ còn 160USD/vé khứ hồi, bằng non nửa so với giá trước đây bắt đầu từ 1.10-30.11. Vé đi Nhật Bản cũng giảm từ 8-14%, còn 850-800USD/vé khứ hồi từ nay đến 31.3.2006. Giảm ít nhất là đường bay đi Hàn Quốc (giảm 30USD/vé), tương đương 5% từ 1.10-31.12. Trung Vi