Trung Quốc thả nổi đồng nhân dân tệ mở cơ hội cho DN VN hút đầu tư
Các Website khác - 03/10/2005

Trung Quốc thả nổi đồng nhân dân tệ sẽ mở ra cơ hội mới cho các DN VN trong thu hút đầu tư

Đó là nhận định của Tập đoàn Citigroup tại Hội thảo quốc tế "Giữ vững tay chèo" vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo Citigroup, Trung Quốc là quốc gia cạnh tranh về thu hút đầu tư nước ngoài với VN do môi trường kinh doanh của họ hấp dẫn hơn nhiều. Tuy nhiên, việc tăng giá từng bước của đồng NDT sẽ làm giảm kỳ vọng của các nhà đầu tư tiềm năng vào Trung Quốc và về lâu dài điều này sẽ có lợi cho thu hút đầu tư vào VN. B.K.T