Việt Nam sẽ chủ động hơn khi thực hiện ODA
Các Website khác - 04/10/2005
Việt Nam sẽ chủ động hơn khi thực hiện ODA

Sáng 2.10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai trương Cơ sở dữ liệu về viện trợ phát triển cho Việt Nam (DAD Việt Nam).

DAD do Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) giúp đỡ Bộ Kế hoạch - Đầu tư thực hiện, với mục tiêu góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển cho Việt Nam. DAD sẽ phục vụ cho công tác lập kế hoạch, dự báo nhu cầu, quản lý, theo dõi và giám sát việc sử dụng các nguồn lực phát triển.

Với việc khai trương DAD Việt Nam, bất kỳ ai cũng chỉ cần truy cập địa chỉ trang web http://dad.mpi.gov.vn là có thể lấy được thông tin một cách dễ dàng về các dự án sử dụng viện trợ phát triển ở các lĩnh vực, các địa phương, của các đối tác tài trợ khác nhau.

Chẳng hạn, khi một nhà tài trợ muốn giúp đỡ một tỉnh ở Việt Nam dự án phòng chống HIV/AIDS, nhà tài trợ có thể truy cập DAD Việt Nam để tìm hiểu xem tỉnh đó có dự án HIV/AIDS hay chưa, do ai tài trợ, cơ quan nào thực hiện, hoạt động ra sao... và có quyết định đúng đắn về việc quyết định hoặc điều chỉnh tài trợ.

DAD Việt Nam cũng góp phần công khai, minh bạch hoá việc tiếp cận với các thông tin về viện trợ phát triển, tăng cường trách nhiệm giải trình của Nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính và tiến tới một chính phủ điện tử.

DAD Việt Nam hiện là trang web song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt), có thông tin của hơn 5.000 dự án viện trợ phát triển trong 10 năm qua, cả viện trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Nhân dịp này, UNDP cũng chính thức bàn giao trách nhiệm xây dựng báo cáo ODA từ UNDP sang Chính phủ Việt Nam. Từ năm 1993 đến nay, UNDP trực tiếp thu thập thông tin, số liệu từ các nhà tài trợ để xây dựng báo cáo hằng năm về nguồn vốn ODA cho Việt Nam. Nhưng từ năm nay, Bộ Kế hoạch - Đầu tư sẽ đảm nhận công việc này dựa trên DAD Việt Nam.

M.Y