Vốn... trên giấy!
Các Website khác - 04/11/2005

Vốn... trên giấy!

Số liệu thống kê của cơ quan hữu trách cho thấy, trong vòng 5 năm gần đây (tính đến tháng 10.2005), nguồn vốn đầu tư thuộc khu vực dân doanh và đầu tư nước ngoài trên địa bàn Lâm Đồng được ghi nhận ở con số 5.600 tỉ đồng, bằng 63% tổng mức đầu tư toàn xã hội.

Chỉ tính riêng trong 2 năm (2004 - 2005), Lâm Đồng đã thu hút được 157 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Thế nhưng, trong số 157 dự án này, chỉ có 15 dự án thực sự đi vào hoạt động (chiếm 9,6%); những dự án còn lại, nếu không dừng lại ở dạng "đăng ký" thì cũng chỉ là những dự án có tiến độ triển khai rất chậm so với dự kiến.

Thực trạng "thu hút nhiều nhưng đầu tư ít" ở Lâm Đồng có nhiều nguyên nhân. Trước tiên đó là "nhà thu hút đầu tư" Lâm Đồng chưa tạo được sự gặp gỡ giữa nhà đầu tư với nội dung các dự án thu hút đầu tư. Trong đó, đáng lưu ý là những thông tin chi tiết về dự án không được các nhà thu hút đầu tư cung cấp một cách đầy đủ cho các nhà đầu tư.

Một nguyên nhân quan trọng khác: Nhà kêu gọi đầu tư Lâm Đồng thiếu quy hoạch chi tiết các dự án kêu gọi đầu tư - điều kiện cần và đủ để các nhà đầu tư đi đến quyết định đầu tư.

Rồi nữa, các chế độ ưu đãi đầu tư kèm theo "lời kêu gọi" của Lâm Đồng cũng chưa được nhất quán, thiếu tính đồng bộ; mà một trong những ví dụ cụ thể là trong thời gian gần đây, việc định ra mức giá cho thuê đất có nhiều thay đổi (lúc quá thấp, lúc quá cao) đã gây khó khăn về nhiều mặt cho các nhà đầu tư.

Thu hút ngoại lực để phát triển kinh tế là một hướng đi đúng của tỉnh Lâm Đồng. Song, những vướng mắc như vừa nêu, nếu sớm được tháo gỡ, ắt môi trường đầu tư của tỉnh miền núi còn nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế này sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư hơn nhiều.

Khắc Dũng