Xuất khẩu dệt may vượt ngưỡng 3 tỉ USD
Các Website khác - 30/08/2005

Xuất khẩu dệt may vượt ngưỡng 3 tỉ USD

Tin từ Hiệp hội Dệt may, sau một thời gian chững lại, XD dệt may tháng 8 có nhiều khởi sắc, tăng 15% so với tháng 7 và đạt kim ngạch 500 triệu USD, đưa tổng kim ngạch XK mặt hàng này 8 tháng qua vượt 3 tỉ USD.

Riêng thị trường Mỹ, sau nhiều tháng tăng trưởng "âm", tháng 8 đã tăng trưởng "dương" và tính cả 8 tháng đã đạt khoảng 1,45 tỉ USD. Dự kiến cuối năm, kim ngạch XK dệt may sẽ đạt khoảng 4,8 - 4,9 tỉ USD. Đ.C