Giấy phép con: Cần rà soát và thanh lọc
Các Website khác - 17/10/2005
Trưởng ban Pháp chế VCCI Trần Hữu Huỳnh:
Cần rà soát và thanh lọc

Tính từ tháng 3.2004 đến tháng 5.2005, đang còn có 298 giấy phép con tồn tại. So với cùng kỳ năm trước, số lượng giấy phép con không hề bớt, mà còn tăng thêm khoảng 50 đơn vị nữa.

Tuỳ từng loại, nhưng nhìn chung các loại giấy phép con đều có tác động đến đời sống xã hội cũng như hoạt động kinh doanh sản xuất của các doanh nghiệp.

Không ít giấy phép con đang gây nhiều điều bức bối, VCCI đang triển khai các hoạt động đánh giá, trao đổi cụ thể đối với các cơ quan ban hành các giấy phép con để rà soát xác định nên hay không nên tồn tại những loại giấy phép con bên cạnh việc thi hành luật pháp, nhằm rà soát lại tính hiệu lực cũng như tác dụng của từng loại giấy phép con.

Còn việc có nên tồn tại giấy phép con hay không, theo tôi cần thiết hằng năm các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng phải thực thi những quy định giấy phép con cùng rà soát, để đánh giá lại tính hợp lý của từng giấy phép con.

Công Thắng

CÙNG MỘT CHUYÊN ĐỀ:

Dẹp bỏ nạn giấy phép "con"

Ý kiến các doanh nghiệp