Các chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động?
Các Website khác - 10/10/2005
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), Anh hùng Lao động (AHLÐ) được hưởng các chế độ ưu đãi sau:
- Trợ cấp hằng tháng; - Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết; - Ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo; - Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất; hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước và địa phương; khi chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí; - Anh hùng LLVTND, AHLÐ chết trước ngày 1-1-1995 thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần; - Con của Anh hùng LLVTND, AHLÐ được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.
-------------------

Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ thôi giữ chức danh lãnh đạo để làm thủ tục về hưu?

Bộ Nội vụ: Nếu cán bộ, công chức, viên chức thôi giữ chức danh lãnh đạo do được kéo dài thêm thời gian công tác khi đến độ tuổi về hưu theo quy định tại Nghị định số 71/2000/NÐ-CP ngày 23-11-2000 của Chính phủ, hoặc thôi giữ chức danh lãnh đạo để làm thủ tục về hưu theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền mà vẫn thuộc biên chế trả lương có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan, đơn vị (sau đây gọi chung là thôi giữ chức danh lãnh đạo), thì kể từ ngày 1-10-2004 được chuyển mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hệ số cũ sang hưởng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hệ số mới của chức danh lãnh đạo đã đảm nhiệm tại thời điểm thôi giữ chức danh lãnh đạo cho đến ngày nhận sổ hưu (trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo từ ngày 1-10-2004 trở đi thì hưởng bảo lưu mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hệ số mới kể từ ngày thôi giữ chức danh lãnh đạo cho đến ngày nhận sổ hưu).

--------------------

Ðiều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch?

Tổng cục Du lịch: Ðiều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch: - Có phương tiện vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn và được cấp biển hiệu riêng theo quy định. - Sử dụng người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch có chuyên môn, sức khỏe phù hợp, được bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch. - Có biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của khách du lịch trong quá trình vận chuyển; mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển.
-----------------------------

Cơ quan thanh tra giáo dục có ở cấp nào? Hoạt động thanh tra giáo dục ở cấp huyện do ai phụ trách?

Bộ Giáo dục và Ðào tạo: Luật Giáo dục năm 2005 quy định các cơ quan thanh tra giáo dục ở các cấp quản lý nhà nước về giáo dục gồm Thanh tra Bộ GD và ÐT; Thanh tra Sở GD và ÐT. Hoạt động của thanh tra giáo dục được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra. Hoạt động thanh tra giáo dục ở cấp huyện do Trưởng phòng GD và ÐT trực tiếp phụ trách, theo sự chỉ đạo nghiệp vụ của Thanh tra Sở GD và ÐT. Hoạt động thanh tra giáo dục trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học do thủ trưởng cơ sở trực tiếp phụ trách theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD và ÐT, theo trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề.

----------------------------

Quy định về hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án dân sự?

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao: Ðơn xin miễn, giảm thi hành án của người phải thi hành án, kèm theo các giấy tờ chứng minh điều kiện miễn, giảm. Trường hợp người thuộc diện xét miễn, giảm vì già yếu, bệnh tật, không biết chữ có thể nhờ người khác thay mặt làm đơn. Nếu là người chưa thành niên hoặc người không có năng lực hành vi thì người giám hộ hoặc người khác thay mặt làm đơn. Hồ sơ thi hành án bao gồm bản sao hoặc trích lục bản án, quyết định của tòa; các quyết định về thi hành án, chứng từ thu chi về thi hành án; biên bản xác minh điều kiện về tài sản; các điều kiện được xét miễn, giảm khác.