Các doanh nghiệp hoan nghênh việc cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan
Các Website khác - 17/02/2006
Hải quan Lào Cai kiểm tra
hàng hoá tại cửa khẩu.
Một trong những điểm nổi bật trong việc triển khai Luật Sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Hải quan lần này là việc cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp. Đây được coi là bước chuyển cơ bản tạo đà cho việc cải cách thủ tục hành chính cũng như từng bước thực hiện hiện đại hóa ngành Hải quan.
Các doanh nghiệp được cấp thẻ ưu tiên rất phấn khởi vì họ được công nhận là "doanh nghiệp sạch" và được tạo thuận lợi rất nhiều trong việc làm thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Ông Trịnh Đình Kính, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát quản lý Tổng cục Hải quan đã nói như vậy khi trao đổi ý kiến về vấn đề này.

* Qua một tháng thực hiện cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp đã có bao nhiêu doanh nghiệp trên địa bàn cả nước được cấp thẻ, thưa ông?

- Trước hết, phải khẳng định việc triển khai cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho doanh nghiệp là một bước đột phá quan trọng trong việc cải cách các thủ tục hành chính cũng như việc thực hiện hiện đại hoá ngành Hải quan. Sau một tháng thực hiện, nhìn chung các doanh nghiệp được cấp thẻ rất phấn khởi bởi có chiếc thẻ ưu tiên này cũng đồng nghĩa với việc họ được tạo thuận lợi rất nhiều khi làm thủ tục. Cụ thể là: khi mang hồ sơ khai báo cho lô hàng kèm theo thẻ ưu tiên thì thời gian kiểm tra và đăng ký hồ sơ sẽ rất nhanh. Tiếp theo là việc được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa và cuối cùng là các doanh nghiệp có thẻ ưu tiên nếu chấp hành tốt cả về thuế nữa thì ngay từ khi đăng ký hồ sơ họ đã được hưởng lợi từ việc ân hạn nợ thuế.

Cho đến nay, sau một tháng thực hiện, trên cả nước đã có 2.400 doanh nghiệp được cấp thẻ, chiếm trên 10% tổng số doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên cả nước.

* Được biết, các doanh nghiệp được cấp thẻ ưu tiên đều là các "Doanh nghiệp sạch", thực hiện tốt pháp luật hải quan. Vậy thái độ của các doanh nghiệp này cũng như thái độ của các doanh nghiệp chưa được cấp thẻ ưu tiên như thế nào?

- Đúng, các doanh nghiệp được cấp thẻ ưu tiên là những doanh nghiệp thực hiện tốt Luật Hải quan, hay nói theo ngôn ngữ báo chí thì đó là các "Doanh nghiệp sạch". Thái độ của các doanh nghiệp này rất phấn khởi vì họ đã được pháp luật thừa nhận là doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về pháp luật Hải quan. Họ được không những ngành Hải quan trân trọng, tạo mọi điều kiện thuận lợi khi làm thủ tục hải quan mà còn được công luận và khách hàng đánh giá cao, coi đây như một trong những tiêu chí của sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, là yếu tố góp phần làm nên thương hiệu cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và trong cạnh tranh cũng như hội nhập.

Đối với những doanh nghiệp chưa được cấp thẻ ưu tiên thì những yếu tố trên đây là các mục tiêu mà họ cần phấn đấu để đạt được. Nói chung, theo tôi, để đạt được các yêu cầu về cấp thẻ ưu tiên, các doanh nghiệp cần phải có quá trình chấp hành tốt pháp Luật Hải quan cũng như xây dựng thanh danh của doanh nghiệp trên thị trường dựa trên lợi ích cộng đồng và hướng đến cạnh tranh để hội nhập.

* Đã có doanh nghiệp nào bị thu hồi thẻ chưa?

- Chưa có doanh nghiệp nào bị rút thẻ tính đến thời điểm này. Các doanh nghiệp được cấp thẻ đều thực hiện tốt các quy định thủ tục hải quan.

* Thực hiện cấp thẻ ưu tiên cho doanh nghiệp, đến nay còn những vướng mắc gì cần khắc phục để việc cấp thẻ thực sự là bước đột phá trong việc cải cách thủ tục hải quan?

- Việc cấp thẻ ưu tiên cho doanh nghiệp được coi là một trong những chủ trương lớn của ngành Hải quan trong năm 2006 vì thế hầu hết các Cục Hải quan địa phương đã thực hiện rất tốt quy chế này. Nhiều Cục Hải quan đã có các hình thức tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp để tự bản thân doanh nghiệp xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định, sau đó doanh nghiệp sẽ tự đăng ký với cơ quan Hải quan.

Bên cạnh đó, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài hoặc hội nghị doanh nghiệp, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương... đã làm tốt công tác tuyên truyền và cấp thẻ ưu tiên cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, vì đây là một lĩnh vực mới và mới chỉ được thực hiện trong vòng một tháng qua nên ban đầu đã có một số vướng mắc nhỏ của Hải quan địa phương và doanh nghiệp như: phạm vi đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, xác định một số tiêu chí cụ thể... nhưng đến nay, những vấn đề này cơ bản đã được giải quyết và chúng tôi cũng hy vọng sau khi sơ kết một tháng hoạt động chúng tôi sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm để cho việc cấp thẻ ưu tiên thời gian sau này sẽ thực sự tốt, đúng với các yêu cầu của hải quan hiện đại.

* Dường như, trong bất kỳ một lĩnh vực nào, đã có ưu tiên là có tiêu cực. Việc cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho doanh nghiệp lần này cũng không phải là trường hợp ngoại lệ bởi sẽ có doanh nghiệp chưa hội tụ đủ các điều kiện để được cấp thẻ sẽ tìm cách "chạy" để có được chiếc thẻ ưu tiên. Ngành Hải quan đã lường trước việc này chưa, thưa ông?

- Trước khi tiến hành Quy chế tạm thời về việc cấp thẻ ưu tiên cho doanh nghiệp, ngành Hải quan cũng đã có nhiều cuộc họp bàn đến các hiện tượng tiêu cực có thể phát sinh trong quá trình cấp thẻ. Yếu tố này cũng đã được bàn đến trong các cuộc họp. Nhưng tôi cũng xin nhấn mạnh, vì đây là thẻ ưu tiên của ngành Hải quan cấp miễn phí cho doanh nghiệp nên không thể có tình trạng "chạy chọt" để được cấp thẻ. Hơn nữa, cho đến hiện nay, chưa có thông tin nào về tiêu cực trong cấp thẻ.

Sắp tới để triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan có hiệu lực từ ngày 1-1-2006, ngành Hải quan tiếp tục tổ chức các đoàn đi thực tế tại địa phương để giải quyết các vướng mắc phát sinh theo hướng tạo thuận lợi và thông thoáng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và khuyến khích các doanh nghiệp chấp hành ngày càng tốt hơn pháp luật Hải quan.

Còn đối với việc cấp thẻ ưu tiên cho doanh nghiệp, sắp tới chúng tôi cũng sẽ tổ chức sơ kết một quý thực hiện quy chế này, rút kinh nghiệm và bổ sung sửa đổi để ban hành quyết định chính thức. Tiếp tục rà soát và cấp thẻ tiếp cho các doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định.

* Xin cảm ơn ông.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam