Cán bộ phải nâng cao trình độ và công tâm
Các Website khác - 11/10/2005
Tại hành lang Hội nghị toàn quốc tổng kết ba năm thực hiện Chỉ thị 09/CT-TW của Ban Bí thư về “Một số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay” và thực hiện các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo, ông Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng cho rằng:
- Với những cơ quan, cán bộ trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền lợi của người dân, trước hết cần phải nâng cao trình độ của mình để hiểu cho đúng các cơ chế chính sách hiện hành, không chỉ để quán triệt bản thân, mà còn để giải thích cho người dân hiểu một cách đúng nhất. Mặt khác phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mình, đặc biệt là trách nhiệm trước dân. Cán bộ phải thường xuyên tiếp xúc với dân, để lắng nghe những khiếu nại, tố cáo của người dân, đối thoại và giải thích cho dân hiểu rõ những điều họ chưa biết hoặc họ làm sai. Cán bộ không được né tránh dân, cần phải có thái độ cầu thị, nếu cái gì mình làm sai thì phải biết nhận sai và xin lỗi với người dân.

* Ông đánh giá như thế nào về tình hình thực hiện Chỉ thị 09 trong ba năm qua?

- Cũng như các đại biểu đã phát biểu ở hội nghị này, tôi cho rằng, Chỉ thị 09 đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và được các cấp quán triệt và thực hiện tương đối tốt. Kết quả là chúng ta đã giải quyết được một phần lớn những khiếu nại tố cáo của người dân, từ đó tình hình khiếu nại, tố cáo đã dịu hẳn, bớt phần gay gắt so với trước đây. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn phức tạp nếu như chúng ta không tiếp tục có những biện pháp giải quyết cơ bản hơn.

* Ông đánh giá như thế nào về con số 63% của các vụ khiếu kiện hiện nay là liên quan đến lĩnh vực đất đai?

- Theo quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chắc chắn chúng ta còn phải sử dụng nhiều đất đai nông nghiệp để chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác. Đó là thu hồi để xây dựng các công trình phúc lợi hay công nghiệp. Vì vậy, nếu chính sách của chúng ta không tốt, không xử lý hài hòa, bảo đảm lợi ích của người dân bị thu hồi đất, thì nhất định sẽ có nhiều khiếu nại, tố cáo về vấn đề đất đai. Nếu cán bộ giải quyết không công tâm, vụ lợi, thì sẽ còn làm nảy sinh những mâu thuẫn khiến người dân khiếu nại, tố cáo. Tại hội nghị này, sẽ bàn những giải pháp cụ thể để giải quyết cơ bản những vấn đề này.


Người dân đến khiếu kiện
tại phòng tiếp dân của
T.Ư Đảng và Nhà nước.

* Có đại biểu cho rằng, nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo là thái độ làm việc thiếu trách nhiệm của những cơ quan, cán bộ có thẩm quyền giải quyết các vụ việc ở cấp cơ sở…

- Theo tôi, vấn đề này có hai mặt. Thứ nhất, là do bản thân các vụ việc luôn phức tạp, trong khi đó, cơ chế chính sách của chúng ta chưa thật nhất quán và hợp lý ở một số mặt. Thứ hai, vẫn còn không ít trường hợp cán bộ làm việc không đầy đủ trách nhiệm, thậm chí thực hiện sai, không công tâm và vụ lợi cá nhân.

* Theo ông, trong thời gian tới, chúng ta cần phải làm gì để thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, đặc biệt là những vụ việc vượt cấp?

- Theo tôi chúng ta phải thực hiện tốt đồng thời ba vấn đề. Một là tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đặc biệt là những cơ chế, chính sách liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất đai. Thứ hai, đội ngũ cán bộ trực tiếp xử lý các vụ việc phải được nâng cao trình độ, phải thấm nhuần và hiểu đúng các cơ chế, chính sách và luôn có thái độ công tâm thực hiện những công việc của mình, đặc biệt hạn chế tối đa vụ lợi cá nhân trong quá trình làm việc. Thứ ba, người dân cũng phải được tuyên truyền, giáo dục để biết, hiểu rõ về chính sách, pháp luật của Nhà nước. Người dân có hiểu đúng thì họ mới thực hiện tốt được mọi việc, từ đó sẽ bớt đi những vụ khiếu nại, tố cáo sai, hoặc không đúng với quy định của pháp luật.

- Xin cảm ơn ông!

Theo Sài Gòn giải phóng