Các cơ quan, doanh nghiệp nào sẽ được cấp "sổ đỏ"
Các Website khác - 10/10/2005
Theo Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội, bắt đầu từ 10-10, sẽ thực hiện về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài, cơ sở tôn giáo trên địa bàn Hà Nội.
Theo quy định mới này, các đối tượng được cấp “sổ đỏ” gồm: Các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế; tổ chức hành chính sự nghiệp, các đơn vị vũ trang nhân dân.

Cơ sở tôn giáo gồm: chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường đào tạo riêng, trụ sở, các cơ sở khác của tôn giáo.

Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao gồm: Cơ quan đại diện ngoại giao-lãnh sự và cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận;

Cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốc và cơ quan, tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất; Tổ chức-cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất để đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Điều kiện để được cấp GCN là những người sử dụng đất có đủ tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, đang sử dụng đất có hiệu quả, không tranh chấp.

Cụ thể, những trường hợp được cấp GCN là các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 1-7-2004 hoặc được giao đất, cho thuê đất trước ngày 1-7-2004 mà chưa được cấp GCN.

Tổ chức đang sử dụng đất theo quy định tại điều 51 của Luật Đất đai 2003 mà chưa được cấp GCN. Tổ chức được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng, cho quyền sử dụng đất; tổ chức nhận quyền sử dụng đất; tổ chức nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ; tổ chức sử dụng đất là pháp nhân mới được hình thành do các bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Tổ chức được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của TAND, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại đất đai của cơ quan có thẩm quyền đã được thi hành.

Tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật. Tổ chức sử dụng đất trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Quyết định số 148/QĐ-UB cũng đề cập cụ thể những trường hợp không được cấp GCN như: Tổ chức được giao đất để quản lý các công trình công cộng (đường giao thông, cầu, bến phà, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước…). Đất sử dụng vào mục đích công cộng chung trong khu dân cư giao cho UBND phường, xã, thị trấn quản lý v.v.

Ngoài ra, còn quy định trách nhiệm của các cá nhân thừa hành nhiệm vụ cấp GCN. Trong vòng 50 ngày, việc cấp sổ đỏ phải hoàn tất (tính từ ngày nhận hồ sơ) nếu vì có động cơ tư lợi, thiếu tinh thần trách nhiệm, làm sai lệch hồ sơ…tùy vào mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, hiện có khoảng 80% cơ quan, tổ chức trên địa bàn Hà Nội chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất. Vì vậy việc ban hành và thực hiện quyết định này sẽ từng bước “phổ cập” GCN cho các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thủ đô.

Theo Tiền phong