Chỉ cần có nhà ở và công việc ổn định
Các Website khác - 24/08/2005
Nhận hồ sơ đăng ký hộ khẩu
của người dân ở phường PC13,
Công an TP Hồ Chí Minh.
Ngày 19-8, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 108/2005/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10-5-1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu.
Theo Nghị định mới, để được đăng ký hộ khẩu tại nơi mới đến, người chuyển đến phải có nhà ở hợp pháp. Khái niệm này bao gồm: Thứ nhất là, nhà ở thuộc sở hữu của người chuyển đến gồm nhà ở có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc nhà xây trên đất ở có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở có giấy tờ hợp lệ về nhà ở, đất ở theo quy định của pháp luật (trường hợp nhà ở chưa có một trong các loại giấy tờ quy định nêu trên, thì phải có xác nhận của UBND phường, xã thị trấn về tình trạng hợp pháp của nhà ở, đất ở); Thứ hai là, nhà ở được quyền sử dụng hợp pháp gồm nhà ở có hợp đồng thuê nhà của cá nhân với cơ quan tổ chức, cá nhân có chức năng kinh doanh nhà theo quy định của pháp luật và nhà ở thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có quyết định giao cho cá nhân sử dụng; Thứ ba là, nhà ở được chủ nhà có nhà theo quy định trên cho thuê hoặc cho ở nhờ, đối với nhà ở nhờ phải có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhà về việc cho nhập hộ khẩu và phải bảo đảm diện tích tối thiểu trên một đầu người theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Không giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú vào các loại nhà nêu trên nếu hiện tại đang có tranh chấp hoặc đang trong vùng quy hoạch đã có thông báo di dời, trừ trường hợp bố, mẹ, vợ, chồng, con xin đăng ký hộ khẩu về với nhau. Nghị định cũng nêu những đối tượng chuyển đến thành phố, thị xã (sau đây gọi tắt là thành phố) được đăng ký hộ khẩu thường trú: Người được cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có thẩm quyền điều động, tuyển dụng đến làm việc tại các cơ quan tổ chức đó, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc đến làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có nhà ở hợp pháp; Người có nhà ở theo quy định, không bị cấm cư trú ở thành phố. Riêng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương thì cần có thêm điều kiện cư trú liên tục ở thành phố từ ba năm trở lên.

8 trường hợp được nhập khẩu với người thành phố

a) Cán bộ, công chức đang công tác ngoài tỉnh, thành phố thường xuyên về ở với vợ, chồng, con hoặc bố, mẹ (nếu chưa có vợ, chồng).

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc theo khoản 2 Điều 11 Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ chuyển đến ở với con hoặc anh, chị, em ruột (nếu không có vợ, chồng, con).

c) Người tàn tật mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi đến ở với bố, mẹ, con. Trường hợp còn bố mẹ, vợ, chồng, con nhưng bố mẹ, vợ, chồng, con không có khả năng nuôi dưỡng hoặc không có bố, mẹ, vợ, chồng, con thì được chuyển đến ở với anh, chị, em ruột; cô, cậu, dì, chú, bác ruột hoặc người giám hộ.

d) Người dưới 18 tuổi không còn bố mẹ hoặc còn bố, mẹ, nhưng bố mẹ không có khả năng nuôi dưỡng đến ở với ông, bà nội ngoại; anh, chị, em ruột; cô, cậu, dì, chú, bác ruột hoặc người giám hộ. Người trên 18 tuổi độc thân, hàng ngày sống cùng với bố, mẹ hoặc ông, bà nội, ngoại (nếu không còn bố, mẹ).

đ) Vợ về ở với chồng hoặc ngược lại. Con dâu, con rể về ở với bố mẹ chồng, bố mẹ vợ mà vợ hoặc chồng trước đây đã có hộ khẩu thường trú ở thành phố, nhưng đã bị xóa tên hoặc cắt chuyển hộ khẩu đi nơi khác do chết, đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài hợp pháp hoặc là cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang chuyển công tác đến địa phương khác.

e) Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương được cơ quan có thẩm quyền cho cư trú ở thành phố.

g) Người trước đây có hộ khẩu thường trú hoặc quê gốc ở thành phố đã hoàn thành nghĩa vụ phục vụ trong quân đội và công an hoặc đi công tác, học tập, lao động ở nơi khác (kể cả nước ngoài), nay trở về thành phố và những người quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản 4 Điều 12 sửa đổi đi theo họ.

h) Người chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính trở về thành phố mà không thuộc diện cấm cư trú.


Cũng theo Nghị định, có 8 trường hợp được chuyển đến đăng ký hộ khẩu với người đang có hộ khẩu thường trú tại thành phố. Với những trường hợp đặc biệt khác thì Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố hoặc Bộ trưởng Công an quyết định.

Có thể thấy với việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 51/CP, các quy định đăng ký hộ khẩu đã thông thoáng hơn nhiều và phần nào khắc phục tình trạng "nhà đòi hộ khẩu, hộ khẩu đòi nhà" bức xúc bấy lâu nay. Nghị định 108/2005/NĐ-CP sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Theo Tiền phong