Chia di sản thừa kế: Người muốn, người không thì phải kiện ra tòa
Các Website khác - 10/11/2005

Chia di sản thừa kế: Người muốn, người không thì phải kiện ra tòa

TT - * Tôi và hai người nữa đồng thừa kế một tài sản. Do hoàn cảnh khó khăn, tôi muốn được chia một phần tài sản thừa kế đó nhưng hai người kia không đồng ý chia. Tôi phải làm thế nào để được chia thừa kế? (Nguyễn Văn B - thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Theo qui định của pháp luật hiện hành, những người đồng thừa kế có quyền thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế. Tuy nhiên, nếu không thỏa thuận được hoặc có người không đồng ý phân chia thì những người đồng thừa kế khác có quyền khởi kiện tại tòa án nhân dân nơi có di sản để xin phân chia.

Do đó, trong trường hợp của ông, ông có thể khởi kiện hai người đồng thừa kế kia tại tòa án nhân dân để xin tòa án xét xử tranh chấp về thừa kế. Xin ông lưu ý thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế là 10 năm kể từ ngày người có tài sản qua đời.

Luật sư TRƯƠNG THỊ HÒA
(Đoàn luật sư TP.HCM)