Chính sách tạm miễn thuế đất
Các Website khác - 18/10/2005
Hỏi: Chúng tôi là những bệnh binh. Chúng tôi có được miễn thuế đất như thương binh không?

Trả lời: Căn cứ khoản 3 điều 107 Luật Ðất đai năm 2003 quy định người sử dụng đất phải "Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật" (trong nghĩa vụ tài chính bao gồm cả nghĩa vụ nộp thuế nhà, đất), Pháp lệnh về thuế nhà đất (ban hành năm 1992, sửa đổi 1994) quy định người sử dụng đất phải nộp thuế nhà đất đối với đất ở, đất xây dựng công trình.

Trong tình hình hiện nay thì tạm thời chưa thu thuế nhà (điều 1) trừ một số đối tượng được tạm miễn nộp thuế. Ðiều 13 Pháp lệnh về thuế nhà đất quy định tạm miễn thuế đất đối với một số trường hợp, trong đó có: Ðất ở của gia đình thương binh loại 1/4; 2/4; gia đình liệt sĩ được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước quy định; đất xây nhà tình nghĩa (khoản 3) và đất ở của người tàn tật, người chưa đến tuổi thành niên và người già cô đơn không nơi nương tựa không có khả năng nộp thuế (khoản 4).

Như vậy, theo quy định nêu trên thì bệnh binh không được hưởng chính sách tạm miễn thuế đất.

Tuy nhiên, nếu thật sự những bệnh binh này không có khả năng nộp thuế thì họ nên làm đơn có xác nhận của chính quyền địa phương để cơ quan thuế giải quyết cho hưởng chính sách miễn thuế theo quy định tại khoản 4 điều 13 Pháp lệnh thuế nhà đất.

Chế độ ưu đãi đối với người có công và con của họ đang học tại các trường

Hỏi: Tôi là bệnh binh, có con đang học Trường đại học Công đoàn, đã được hưởng trợ cấp. Nay cháu học thêm một chuyên ngành đại học khác thì có được hưởng chế độ ưu đãi như trường cháu học trước không?

Trả lời: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/1999/TTLT/BLÐTBXH-BTC-BGDÐT ngày 2-11-1996 của Bộ LÐ-TB-XH, Bộ Tài chính, Bộ GD-ÐT hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công và con của họ đang học tại các trường thì: Không áp dụng chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo theo Nghị định 28/CP ngày 29-4-1995 của Chính phủ đối với:

- Học sinh, sinh viên đang học tại các trường đào tạo và các cơ sở giáo dục theo phương thức giáo dục không chính quy.

- Lưu học sinh Việt Nam đang học ở nước ngoài.

- Sinh viên đã hưởng chế độ ưu đãi ở một trường đại học, nay tiếp tục học thêm một chuyên ngành đại học khác.

- Các khóa đào tạo sau đại học.

Theo Luật sư Kim Nga