Long An kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy
Các Website khác - 17/10/2005
Triển khai thực hiện chương trình hành động phòng, chống ma túy và kiểm soát ma túy của Chính phủ, Long An đã có nhiều chuyển biến. Số vụ phạm tội về ma túy, tệ nạn ma túy ở tuyến, địa bàn trọng điểm từng bước bị kiềm chế và đẩy lùi.
UBND tỉnh đã có sự quan tâm đặc biệt về thực trạng tình hình ma túy để chỉ đạo các ngành, các cấp, đoàn thể phối hợp giải quyết, cụ thể bằng chương trình hành động giai đoạn 2001 - 2005. Với vai trò thường trực Ban chỉ đạo của tỉnh, công an đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo mở các đợt cao điểm phát động các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác phòng, chống ma túy, tập trung vào các huyện tiếp giáp biên giới, các tỉnh, thành phố trọng điểm, triệt xóa đường dây, đối tượng chuyên nghiệp mua bán, vận chuyển ma túy vào địa bàn tỉnh tiêu thụ. Ðối với một số huyện còn phức tạp về tệ nạn ma túy, lực lượng công an đã tập trung rà soát, lên danh sách số nghiện, số tái phạm, số mua bán để đấu tranh, từ đó góp phần kiềm chế gia tăng và không để phát sinh tụ điểm mới.

Ngành văn hóa - thông tin đã biên soạn và phát hành rộng rãi 51.000 bản tin thời sự, 7.200 trang tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ chức tuyên truyền 45 cuộc phòng, chống ma túy và các loại tệ nạn xã hội với 52.300 lượt người tham dự; triển lãm 152 cuộc thu hút 143.800 lượt học sinh, thanh thiếu niên đến xem. Phối hợp cơ quan báo, đài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hơn 2.300 tin, bài, hình ảnh về những tác hại của ma túy, tội phạm về ma túy bị phát hiện, bắt giữ, số thanh niên đã tự cai nghiện, trở lại cuộc sống lao động, gương điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Công an phối hợp Hải quan, Bộ đội Biên phòng chủ động làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ từ xa, kịp thời phát hiện đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới tiêu thụ. Trong 5 năm, lực lượng công an khám phá 170 vụ, bắt 797 đối tượng, thu giữ 448,506 gam, 264 tép heroin, 26 cục heroin, 50 ống tiêm, 12 mô-tô, gần 50 triệu đồng... Trong đó có 65 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 170 đối tượng; 13 vụ tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, bắt giữ 27 đối tượng, 92 vụ sử dụng trái phép các chất ma túy, bắt giữ 678 đối tượng. Khởi tố điều tra 81 vụ, 132 tên.

5 năm có 1.803 lượt người cai nghiện, trong đó dạy nghề cho 1.015 lượt người. Hiện nay, tại trung tâm cai nghiện có 103/374 đối tượng nghiện ma túy bị nhiễm HIV, chiếm tỷ lệ 72,45%. Riêng đối tượng ngoài xã hội sử dụng chất ma túy nhiễm bệnh HIV chết, năm 2003 có 24 trường hợp, năm 2004 có 13 trường hợp, 6 tháng đầu năm 10 trường hợp.

Công an tỉnh Long An đã ký Biên bản hợp tác phòng, chống tội phạm và kiểm soát ma túy với Công an tỉnh Tây Ninh, Ty Cảnh sát tỉnh Svây Riêng, Campuchia, tiến hành họp luân phiên bốn lần (sáu tháng một lần), mời hai tỉnh giáp ranh của Vương quốc Campuchia là Prây Veng, Kong Pong Chàm tham dự. Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNODC) chấp thuận cho Long An triển khai dự án "Hỗ trợ nâng cao năng lực ngăn chặn buôn lậu và bắt giữ ma túy; đặc biệt tập trung vào ATS và tiền chất "Mã số AD//Vie/03/G55", gọi tắt là dự án G55, kể từ tháng 7-2004, để có sự hợp tác phòng, chống và kiểm soát ma túy qua biên giới.

Từ nay đến năm 2010, Long An quyết tâm kéo số tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn giảm hơn 80%, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả tội phạm mua bán ma túy qua biên giới. Trong nội địa, tiếp tục duy trì phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền nhằm đạt được mục tiêu theo chương trình hành động đề ra.

BẢO CHƯƠNG
(Long An)