Chở hàng dễ cháy nổ phải mua bảo hiểm
Các Website khác - 24/10/2005
Phương tiện vận tải đường thủy
đăng ký chuyên chở hàng hóa
cháy nổ chỉ chiếm dưới 1%.
Theo Nghị định số 125/2005/CP của Chính phủ ban hành ngày 7-10-2005 thì đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (BHBBTNDS) chỉ gói gọn ở những người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá dễ cháy và dễ nổ trên đường thuỷ nội địa.
Với quy định này, ý tưởng mở rộng đối tượng mua bảo hiểm và tạo điều kiện để cải thiện thị phần của nghiệp vụ này của Bộ Tài chính đành phải gác lại chờ khi Luật Vận tải thủy nội địa được Quốc hội sửa và bổ sung trong thời gian tới.

Một cuộc khảo sát mới đây của Bộ Tài chính tại các địa phương - nơi có hoạt động kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa phát triển như Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang..., cho thấy số lượng phương tiện vận tải thủy đăng ký chuyên chở hàng hóa cháy nổ chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ (dưới 1%) trên tổng số phương tiện có đăng ký đăng kiểm (tương đương 39/5.068 phương tiện ở Tiền Giang và 17/2.500 ở Kiên Giang).

Như vậy với việc quy định tại Nghị định này thì sẽ còn khoảng hơn 90% số lượng phương tiện vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa có đăng ký đăng kiểm sẽ không tham gia BHBBTNDS. Và với số lượng phương tiện tham gia bảo hiểm thấp như thế sẽ không bảo đảm số đông cần thiết để duy trì bảo hiểm, các chủ phương tiện sẽ phải nộp mức phí bảo hiểm rất cao do phải bảo đảm hiệu quả kinh doanh và phù hợp với mức độ rủi ro được bảo hiểm. Điều này có thể dẫn đến những khó khăn về tài chính cho các chủ phương tiện và làm ảnh hưởng xấu đến việc tự giác tham gia bảo hiểm.

Mặt khác, việc quy định tham gia BHBBTNDS đối với những phương tiện chuyên chở hàng sẽ cháy nổ sẽ chưa thật đầy đủ vì thống kê các vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa đã xảy ra trong thời gian qua, những phương tiện chủ yếu gây tai nạn là các phương tiện vận chuyển hàng hóa cồng kềnh, hàng siêu trường, siêu trọng và các loại hàng hóa khác... mà không nhất thiết phải là hàng hóa dễ cháy, dễ nổ.

Mặc dù có sự kiểm tra của các cơ quan chức năng song các vụ tai nạn giao thông đường thủy vẫn có xu hướng tăng về cả số lượng và mức độ nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại về người và của cho người dân làm tăng gánh nặng cho xã hội và ngân sách Nhà nước. Trong khi đó, số lượng phương tiện thủy nội địa tham gia bảo hiểm mới chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chỉ khoảng 16,6% trong tổng số phương tiện có đăng ký, đăng kiểm. So với tổng số phương tiện tham gia giao thông, con số này còn nhỏ hơn rất nhiều.

Trong bối cảnh đó, để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân bị thiệt hại về người và tài sản do hoạt động kinh doanh vận tải thủy nội địa gây ra, nhằm giúp người kinh doanh vận tải thủy nội địa khắc phục khó khăn về tài chính để nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh sau khi xảy ra tai nạn tổn thất, Nghị định được ban hành sẽ tạo hành lang pháp lý cần thiết để nâng cao ý thức trách nhiệm của người kinh doanh vận tải thủy nội địa và vai trò của bảo hiểm trong đời sống kinh tế-xã hội.

Để chuẩn bị cho việc áp dụng quy định mới này, sắp tới đây, Bộ Tài chính sẽ ban hành quy định về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với các chế độ BHBBTNDS nêu tại Điều 6 Nghị định này. Đồng thời, Bộ cũng sẽ kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải trên đường thuỷ nội địa; xử lý các doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm chế độ BHBBTNDS của người kinh doanh vận tải trên đường thuỷ nội địa theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng quy định rõ những khái niệm như trách nhiệm bồi thường, người kinh doanh vận tải, hành khách... Theo đó, những thiệt hại do người kinh doanh vận tải hàng hoá dễ cháy, dễ nổ gây ra đối với người thứ ba, những thiệt hại do người kinh doanh vận tải hành khách gây ra đối với hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách sẽ được thuộc phạm vi bảo hiểm bồi thường. Người kinh doanh vận tải là tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải đã giao kết hợp đồng vận tải hàng hoá, hành khách với người thuê vận tải để thực hiện việc vận tải hàng hoá, hành khách mà có thu cước phí vận tải.

Theo Thời báo kinh tế Việt Nam