Điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV bảo đảm
Báo Tiếng chuông - 13/07/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2016/NĐ-CP quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV; hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính.
Lấy máu xét nghiệm HIV - Ảnh minh họa

 

Xét nghiệm sàng lọc HIV

Theo Nghị định, cơ sở thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự; cơ sở vật chất; có trang thiết bị xét nghiệm và bảo quản sinh phẩm, mẫu bệnh phẩm phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm HIV mà cơ sở đó thực hiện.

Nghị định nêu rõ, cơ sở thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV phải có ít nhất 1 nhân viên xét nghiệm có chứng chỉ hành nghề thuộc phạm vi chuyên môn về xét nghiệm hoặc được tập huấn về kỹ thuật xét nghiệm HIV.

Khu vực thực hiện xét nghiệm sử dụng các vật liệu không thấm nước, chịu được nhiệt và các loại hóa chất ăn mòn; bảo đảm ánh sáng, thoáng, sạch, tránh bụi, chống ẩm và có nước sạch; có phương tiện hoặc biện pháp xử lý chất thải trước khi chuyển vào nơi chứa chất thải chung...

Xét nghiệm khẳng định HIV dương tính

Cũng theo Nghị định, cơ sở thực hiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính ngoài việc áp dụng các điều kiện nghiêm ngặt về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phải đáp ứng điều kiện về năng lực như: có thời gian thực hành xét nghiệm khẳng định HIV ít nhất là 3 tháng tính đến trước ngày nộp hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

Trong thời gian thực hành xét nghiệm HIV theo quy định trên phải thực hiện được ít nhất 30 mẫu nghi ngờ dương tính. Trường hợp thực hiện xét nghiệm bằng máy phải thực hiện kỹ thuật ít nhất 20 lần.

Việc kiểm tra năng lực xét nghiệm HIV gồm: kết quả 30 mẫu xét nghiệm (20 mẫu dương tính và 10 mẫu âm tính) do cơ sở xét nghiệm HIV tự thực hiện và kết quả do Phòng xét nghiệm HIV tham chiếu thực hiện lại là giống nhau; kết quả xét nghiệm bộ mẫu kiểm chuẩn của Phòng xét nghiệm HIV tham chiếu gửi cơ sở xét nghiệm thực hiện là chính xác.

Nếu cơ sở thực hiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính không bảo đảm một trong các điều kiện trên thì bị đình chỉ hoạt động.

Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ, cơ sở xét nghiệm HIV có trách nhiệm khắc phục theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra, thanh tra. Sau khi hoàn thành việc khắc phục, cơ sở xét nghiệm HIV báo cáo kết quả về cơ quan có thẩm quyền để xem xét việc quyết định cho phép tiếp tục thực hiện hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính.

Sau thời hạn quy định, cơ sở xét nghiệm HIV không thực hiện việc báo cáo kết quả khắc phục yêu cầu của cơ quan kiểm tra hoặc việc khắc phục không đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện.