Giao khoán rừng sản xuất là rừng tự nhiên
Các Website khác - 18/01/2006
Hỏi: Ðề nghị báo cho biết quy định mới về việc giao khoán rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong các nông trường, lâm trường quốc doanh?
Trả lời: Nghị định 135/2005/NÐ-CP ngày 8-11-2005 của Chính phủ quy định việc giao khoán rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng trong các nông, lâm trường quốc doanh như sau:

- Thực hiện giao khoán rừng cho bên nhận khoán để chủ động đầu tư vốn, lao động, tổ chức sản xuất kinh doanh nông lâm kết hợp;

- Bên giao khoán phải xây dựng phương án điều chế rừng để thực hiện quản lý, bảo vệ, chăm sóc, khai thác rừng theo nguyên tắc bền vững. Căn cứ phương án điều chế rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bên giao khoán ký hợp đồng giao khoán rừng với bên nhận khoán để bên nhận khoán chủ động tổ chức sản xuất (quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, kết hợp trồng bổ sung) và khai thác theo luân kỳ của từng loại rừng;

- Nội dung hợp đồng khoán phải thể hiện rõ diện tích đất, diện tích rừng, thực trạng chất lượng rừng giao khoán; vị trí, ranh giới diện tích giao khoán thể hiện trên bản đồ và ngoài thực địa; tỷ lệ phân chia giá trị sản phẩm chính khi khai thác theo luân kỳ tương ứng với vốn, lao động mỗi bên đã đầu tư, biện pháp tổ chức triển khai giao khoán rừng cụ thể bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai;

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng khoán, bên nhận khoán được tận thu lâm sản, thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh theo quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành; được sản xuất nông, lâm kết hợp; chăn nuôi dưới tán rừng và được khai thác lâm sản phụ theo hướng dẫn của bên giao khoán;

- Thời gian giao khoán theo chu kỳ kinh doanh của từng loại rừng, nhưng tối đa không quá 50 năm.

NGUYỄN HẢI
(Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông

Hỏi: Ðề nghị cho biết quy định của Nhà nước về việc xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Trả lời: Nghị định số 152/2005/NÐ-CP ngày 12-12-2005 của Chính phủ quy định xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Không đi đúng phần đường quy định;

- Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường. Phạt tiền từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, người kiểm soát giao thông.

Phạt tiền từ 40.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Mang, vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông;

- Trèo qua dải phân cách; đi qua đường không bảo đảm an toàn;

- Ðu, bám vào phương tiện giao thông đang chạy.

Nguyễn Hoa
(Bộ Giao thông vận tải)