Hà Nội: Chỉ đạo điểm xử lý đối tượng nghiện tại 6 quận, huyện
Báo Tiếng chuông - 03/08/2016
Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và Phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ-CAHN về chỉ đạo điểm nâng cao chất lượng công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn thành phố.
Ảnh minh họa

 

Theo Kế hoạch, Ban chỉ đạo đặt ra mục tiêu, đảm bảo 100% người nghiện ma tuý có trong danh sách quản lý, có hồ sơ quản lý theo quy định. Phấn đấu 100% số người nghiện mới, mới phát hiện, số tái nghiện được quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn và được lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; đảm bảo 100% số người nghiện sau cai về địa phương được phân công cho các hội, đoàn thể.... quản lý, theo dõi, giúp đỡ. Phấn đấu 100% hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đi cai nghiện bắt buộc được Tòa án nhân dân quận, huyện ra quyết định nhanh chóng, chính xác, kịp thời theo quy định về việc ban hành quy chế về trình tự, thủ tục, thẩm quyền tổ chức cai nghiện trên địa bàn thành phố. Phấn đấu 100% người sử dụng ma túy hoặc có biểu hiện sử dụng ma túy được phát hiện, theo dõi, quản lý chặt chẽ tại địa bàn; người xác định là nghiện ma túy được cai nghiện dưới mọi hình thức.

Lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho 1.000 lượt người nghiện ma túy. Lập hồ sơ đưa 100 người nghiện ma túy tại cộng đồng và 80 người nghiện ma túy không nơi cư trú đi cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP. Thực hiện lập hồ sơ cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP cho 50 người.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và Phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở 6 đơn vị (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Chương Mỹ, Hoài Đức) thực hiện kế hoạch chỉ đạo điểm: Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch này; tổ chức quán triệt sâu rộng trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo nội dung trọng tâm của kế hoạch. Xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ, giao chỉ tiêu, quy trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo chỉ đạo trực tiếp, toàn diện các phường, xã, thị trấn để triển khai thực hiện. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc cấp cơ sở thực hiện nhiệm vụ, định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng cách làm hay, có hiệu quả....

Tăng cường lực lượng, ưu tiên hỗ trợ phương tiện, kinh phí, tập huấn, hướng dẫn nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho lực lượng được giao nhiệm vụ trong việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, lập hồ sơ, đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, đồng thời, tăng cường thực hiện công tác cai nghiện theo mọi hình thức như: Cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tại gia đình cộng đồng, điều trị bằng Methadone.