Quy định chi phí thực tế đảm bảo việc chăm sóc người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Báo Tiếng chuông - 27/07/2016
Bộ Y tế đang xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc chi trả các chi phí thực tế để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám bệnh, chữa bệnh của bên nhờ mang thai hộ cho bên mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong các giai đoạn: Chuẩn bị mang thai, áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, theo dõi, chăm sóc thai, quá trình sinh đẻ và chăm sóc sức khỏe sản phụ sau khi sinh.

 

Theo đó, các chi phí bắt buộc bên nhờ mang thai hộ chi trả gồm 2 loại.

Thứ nhất là chi phí đi lại tới cơ sở y tế để khám, kiểm tra, theo dõi sức khỏe, thực hiện kỹ thuật y tế. Chi phí này được xác định theo giá ghi trên vé, hóa đơn, hoặc giấy biên nhận thanh toán với chủ phương tiện.

Thứ hai là chi phí thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, kỹ thuật y tế. Đây là phần thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người mang thai hộ theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do cấp có thẩm quyền quy định áp dụng tại cơ sở y tế theo quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, về bảo hiểm y tế. Đối với một số loại thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế chưa được tính vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được thanh toán căn cứ vào số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh theo chỉ định của bác sỹ, phù hợp với hướng dẫn về chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế và giá mua theo quy định của pháp luật.

Đối với các dịch vụ chưa được cấp có thẩm quyền quy định giá thì thanh toán theo chi phí thực tế thực hiện dịch vụ.

Chi phí dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho người mang thai hộ theo thỏa thuận giữa bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các địa phương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người mang thai hộ (vì mục đích nhân đạo) có thẻ bảo hiểm y tế khi sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định của pháp luật về Luật bảo hiểm y tế.