Hà Nội quy định về việc cấp sổ đỏ cho các tổ chức, đơn vị
Các Website khác - 05/10/2005
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho các tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài và cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố. Được biết, Hà Nội hiện còn 80% các tổ chức, đơn vị... chưa được cấp sổ đỏ. Quy định này sẽ được thực hiện từ ngày 10-10-2005.
Đối tượng nào được cấp sổ đỏ?

Theo quy định mới, điều kiện để được cấp GCN phải là người sử dụng đất có đủ tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật VN và đang sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, không tranh chấp thì sẽ được xét cấp GCN. Đối tượng được áp dụng gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội; tổ chức kinh tế, hành chính sự nghiệp; cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao và tổ chức, cá nhân nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài sử dụng đất để đầu tư kinh doanh tại VN.

Những trường hợp được cấp GCN gồm tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ 1-7-2004 hoặc được giao, cho thuê đất trước 1-7-2004 mà chưa được cấp GCN. Tổ chức đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 51 của Luật Đất đai năm 2003 mà chưa được cấp GCN.

Tổ chức được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng, cho quyền sử dụng đất; tổ chức nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ; tổ chức sử dụng đất là pháp nhân mới được hình thành do các bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Tổ chức được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại đất đai của cơ quan có thẩm quyền đã được thi hành.

Tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật. Tổ chức sử dụng đất trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Trường hợp không được cấp giấy chứng nhận

Những trường hợp không được cấp GCN gồm: Tổ chức được giao đất để quản lý các công trình công cộng như đường giao thông, cầu, cống, bến phà; hệ thống cấp nước, thoát nước... Đất sử dụng vào mục đích công cộng, sử dụng chung trong khu dân cư giao cho UBND phường, xã, thị trấn quản lý.

Tổ chức được giao quản lý đất có mặt nước của các sông, hồ lớn và đất có mặt nước chuyên dùng. Tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Tổ chức sử dụng đất cho thuê, thuê lại của người khác mà không phải đất thuê của Nhà nước và đất thuê, thuê lại của khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Phần diện tích đất không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, lấn chiếm; diện tích đã cho các tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân thuê hoặc mượn sử dụng, đất đã liên doanh, liên kết trái pháp luật, đã sử dụng làm nhà ở, cơ sở tôn giáo không được Nhà nước cho phép hoạt động...

Thẩm định xong hồ sơ trong 50 ngày

Các tổ chức đã được giao đất, cho thuê đất có nhu cầu cấp GCN nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội, gồm: Đơn xin cấp GCN (theo mẫu); quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; quyết định giao đất, cho thuê đất và bản vẽ xác định chỉ giới đường, bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng khu đất; biên bản bàn giao mốc giới, trích lục bản đồ; chứng từ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trường hợp đã chia một phần diện tích cho cán bộ, nhân viên hoặc để hoang hoá thì phải kê khai lại.

Trong thời gian tối đa 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên môi trường và Nhà đất phải thẩm định xong hồ sơ, trình UBND TP cấp GCN. Đối với các tổ chức sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khoảng thời gian này sẽ là 30 ngày.

Cũng theo quy định mới, các cá nhân thừa hành nhiệm vụ cấp GCN nếu vì động cơ cá nhân, tư lợi, thiếu tinh thần trách nhiệm mà làm sai lệch hồ sơ thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo Lao động