Khởi tố nếu có dấu hiệu phạm tội
Các Website khác - 20/01/2006

Khởi tố nếu có dấu hiệu phạm tội

TT (Hà Nội) - Sau khi nghe Bộ Kế hoạch - đầu tư báo cáo kết quả kiểm tra việc nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Hà Giang, tại thông báo số 05/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh Hà Giang là nghiêm trọng, gây lãng phí và nợ đọng lớn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vượt khả năng thanh toán của tỉnh; nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính và có nguy cơ phá sản, cần phải được xử lý kịp thời.

Đối với các công trình hạ tầng (đường đến trung tâm các xã, trạm y tế và trụ sở, các công trình phúc lợi lớn của tỉnh) đã hoàn thành đưa vào sử dụng, giao Bộ Tài chính kiểm tra kỹ và cân đối, sắp xếp nguồn vốn (nguồn vượt thu năm 2005, tạm ứng năm 2006 và tăng nguồn hỗ trợ có mục tiêu...) để giúp tỉnh giải quyết dứt điểm số nợ đọng trong một số năm.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm (hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý) các tập thể và cá nhân liên quan đến các sai phạm; chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng pháp luật. Giao Bộ Công an tiến hành điều tra làm rõ các sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Giang (thời gian từ năm 1999 đến năm 2004), nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố để điều tra, xử lý theo qui định của pháp luật.

THỤY KHUÊ