Một luật sư có thể bào chữa cho nhiều bị cáo trong cùng một vụ án không?
Các Website khác - 15/10/2005
Hỏi: Một luật sư đã nhận bào chữa cho một bị can khác trong cùng một vụ án, có thể nhận bào chữa cho một bị can nữa không và những người như thế nào thì không được bào chữa?
Trả lời: Tại Điều 56 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về người bào chữa như sau:

"1. Người bào chữa có thể là:

a) Luật sư

b) Người đại diện hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo;

c) Bào chữa viên nhân dân.

2. Những người sau đây không được bào chữa:

a) Người đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó; người thân thích của người đã hoặc đang tiến hành tố tụng trong vụ án đó;

b) Người tham gia trong vụ án đó với tư cách là người làm chứng, người giám định hoặc người phiên dịch.

3. Một người bào chữa có thể bào chữa cho nhiều người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong cùng một vụ án, nếu quyền và lợi ích của họ không đối lập nhau. Nhiều người bào chữa có thể bào chữa cho một người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.

4. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của người bào chữa kèm theo giấy tờ liên quan đến việc bào chữa, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải xem xét, cấp giấy chứng nhận người bào chữa để họ thực hiện việc bào chữa. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận thì phải nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp tạm giữ người thì trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị của người bào chữa kèm theo giấy tờ liên quan đến việc bào chữa, cơ quan điều ra phải xem xét; cấp giấy chứng nhận người bào chữa để họ thực hiện việc bào chữa. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận thì phải nêu rõ lý do".

Như vậy theo quy định của pháp luật thì một người bào chữa có thể bào chữa cho nhiều người bị can trong cùng một vụ án, với điều kiện quyền và lợi ích của họ không đối lập nhau.

------------------

Giấy khám sức khỏe ở nước ngoài có giá trị
ở Việt Nam không?

Hỏi: Chồng sắp cưới của tôi ở Hoa Kỳ, chúng tôi định đăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh. Xin hỏi:

Chồng tôi có thể khám sức khỏe tâm thần tại Hoa Kỳ và gửi về cho tôi nộp hồ sơ được không? Giấy khám sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền ở Hoa Kỳ cấp có giá trị để nộp hồ sơ đăng ký kết hôn không?

(Lê Thanh Vân, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời:

1. Điều 13 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10-7-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, có quy định:

Trong hồ sơ đăng ký kết hôn ngoài các giấy tờ có liên quan còn phải nộp giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 6 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm thần, hoặc mắc bệnh tâm thần nhưng chưa đến mức không có khả năng nhận thức được hành vi của mình. Liên quan đến giấy xác nhận sức khỏe tại Thông tư số 07/ 2002/TT-BTP ngày 16-12-2002 của Bộ Tư pháp có hướng dẫn như sau:

Giấy tờ xác nhận hiện tại đương sự không mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh tâm thần nhưng chưa đến mức không có khả năng nhận thức được hành vi của mình do tổ chức y tế chuyên khoa về tâm thần của Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên hoặc do tổ chức y tế chuyên khoa về tâm thần của nước ngoài, nơi người đó thường trú xác nhận.

Như vậy, các giấy xác nhận tình trạng tâm thần của đương sự là người nước ngoài và do cơ quan y tế chuyên khoa về tâm thần ở nước ngoài cấp đều được coi là hợp lệ để nộp hồ sơ đăng ký kết hôn.

2. Tuy nhiên, qua tiếp xúc nếu có nghi ngờ về kết quả trong giấy xác nhận tình trạng sức khỏe nêu trên thì Sở Tư pháp vẫn có quyền yêu cầu đương sự đi khám sức khỏe lại tại một cơ quan y tế do Sở Tư pháp chỉ định.

Theo Tổng hợp