Món quà đặc biệt cho Tháng hành động vì trẻ em 2017
Báo Tiếng chuông - 30/05/2017
Luật Trẻ em chính thức được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7/2017 chính là món quà đặc biệt cho Tháng hành động vì trẻ em năm nay. Đây là cơ sở pháp lý và cũng là việc thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em trong tình hình mới; đồng thời cũng quy định trách nhiệm thực hiện các cam kết theo Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em của Việt Nam.

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em 2017 vừa được tổ chức tại Hà Nội.

 

 

Bạo lực, xâm hại trẻ em được coi là một trong những vấn nạn đối với trẻ em trên phạm vi toàn cầu. Ở Việt Nam, trẻ em bị xâm hại, bạo lực không loại trừ và có nguy cơ ngày càng gia tăng. Nhất là thời gian gần đây, xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Phó Chủ tịch nước hoan nghênh Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phát động Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.

Nhân Tháng hành động vì trẻ em 2017, Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ LĐTB&XH và các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng địa phương tích cực triển khai và tuyên truyền sâu rộng Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành, địa phương triển khai Tháng hành động vì trẻ em. Quốc hội tăng cường giám sát việc triển khai Luật Trẻ em. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em đến các thành viên gia đình, giáo viên, những người trực tiếp làm công tác trẻ em cũng như giáo dục, phổ kiến cho trẻ em kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại mình.