Nam Định: 300.637 gia đình hội viên, phụ nữ cam kết thực hiện “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”
Các Website khác - 10/04/2009
 Bình đẳng giới
Ảnh : Internet

Với vai trò đại diện bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, những năm qua Hội LHPN tỉnh Nam Định luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, buôn bán phụ nữ trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng, mang tính lâu dài nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Vì vậy các cấp Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tệ nạn mại dâm gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Các cấp Hội phụ nữ đã chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở về các kỹ năng truyền thông, giáo dục đối tượng, kỹ năng phát hiện, tố giác tội phạm, đặc biệt là kỹ năng tiếp cận với các đối tượng có nguy cơ cao mắc tệ nạn xã hội, tệ nạn mại dâm, Pháp lệnh Phòng chống tệ nạn mại dâm, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình...Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hình thức như: tập huấn, nói chuyện chuyên đề; phối hợp với các công ty du lịch, khách sạn, nhà hàng có đông cán bộ, nhân viên nữ tổ chức diễn đàn, hội thảo, tọa đàm cho phụ nữ, hội viên về tình bạn, tình yêu, giữ gìn hạnh phúc gia đình, tác hại của tệ nạn mại dâm.v.v…Nhờ vậy, 5 năm qua đã tuyên truyền các nội dung được tập huấn cho trên 400 ngàn phụ nữ trong tỉnh, phát 20.000 tờ rơi, 500 cuốn sổ tay về phòng chống tệ nạn xã hội, tệ nạn mại dâm, bạo lực gia đình , bình đẳng giới .....

Với nhận thức phòng chống tệ nạn mại dâm không chỉ là nhiệm vụ của các ngành chức năng, của xã hội mà là trách nhiệm của cộng đồng, của mỗi gia đình, và để làm tốt công tác này cần phải tuyên truyền để mỗi gia đình thực sự là pháo đài vững chắc trong công tác phòng chống tệ nạn mại dâm; các cấp Hội đã phối hợp với ngành Công an thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Đến nay, đã có 300.637 gia đình hội viên, phụ nữ ký cam kết thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01. Bên cạnh đó còn tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, nữ tiếp viên không tổ chức các đường dây môi giới hoạt động mại dâm. Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp lệnh phòng chống mại dâm thu hút 25.550 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, thành lập câu lạc bộ phòng chống mại dâm, chỉ đạo 3 huyện Hải Hậu, Vụ Bản, Nghĩa Hưng tổ chức hội thi tuyên truyền phòng chống mại dâm...

Song song với công tác tuyên truyền các cấp Hội thường xuyên mở các lớp dậy nghề, hỗ trợ vốn vaycho hàng ngàn phụ nữ lầm lỡ, phụ nữ có nguy cơ cao có việc làm và thu nhập ổn định.

Các hoạt động trên đã góp phần hạn chế tốc độ gia tăng của tệ nạn mại dâm, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng gia đình ngày càng tiến bộ, hạnh phúc.

An Hiền - Hội LHPN tỉnh Nam Định