Nguyên tắc bồi thường tài sản
Các Website khác - 12/10/2005
Hỏi: Khi bị Nhà nước thu hồi đất để mở rộng đường, tài sản trên đất sẽ được bồi thường như thế nào?
Trả lời: Vì nội dung câu hỏi của độc giả không nêu chi tiết nên chúng tôi chỉ có thể giải đáp chính sách chung của Nhà nước trong việc bồi thường tài sản trên đất để độc giả có thể tự đối chiếu.

Tại Điều 18 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP (03-12-2004) của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Phần III Thông tư số 116/2004/TT-BTC (07-12-2004) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ hướng dẫn nguyên tắc bồi thường tài sản như sau:

Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (bao gồm: nhà, công trình xây dựng đơn chiếc; nhà, công trình xây dựng theo hệ thống trong một khuôn viên đất (sau đây gọi chung là nhà, công trình), cây trồng trên đất) khi Nhà nước thu hồi đất mà bị thiệt hại, thì được bồi thường.

Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất mà đất đó thuộc đối tượng không được bồi thường thì tuỳ từng trường hợp cụ thể được bồi thường hoặc hỗ trợ tài sản.

Nhà, công trình khác gắn liền với đất được xây dựng sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công bố mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép xây dựng thì không được bồi thường.

Nhà, công trình khác gắn liền với đất được xây dựng sau ngày 1-7-2004 mà tại thời điểm xây dựng đã trái với mục đích sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt thì không được bồi thường.

Tài sản gắn liền với đất được tạo lập sau khi có quyết định thu hồi đất được công bố thì không được bồi thường, bao gồm cả cây trồng trên đất.

Hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất có thể tháo dời và di chuyển được, thì chỉ được bồi thường các chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt; mức bồi thường do uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với pháp luật hiện hành và thực tế ở địa phương.

----------------------------

Quyền bình đẳng về thừa kế

Hỏi: Thế nào là quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân? Trong gia đình có nhiều con; con gái, con nuôi, con ngoài giá thú có được cha mẹ chia thừa kế không?

Trả lời: Theo Bộ luật Dân sự năm 2005, mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Mọi cá nhân có quyền định đoạt tài sản theo ý chí của mình, mọi cá nhân không phân biệt nam, nữ, tuổi tác, địa vị xã hội, tôn giáo đều có quyền lập di chúc để chỉ định người thừa kế di sản sau khi mình chết, hoặc để lại tài sản của mình cho người khác thừa kế theo quy định của pháp luật, đồng thời đều bình đẳng về quyền hưởng di sản căn cứ theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Các con là những người thừa kế theo pháp luật hàng thứ nhất và có quyền thừa kế ngang nhau di sản của cha, mẹ; không có sự phân biệt giữa con trai và con gái, con cả, con thứ, con trong giá thú và con ngoài giá thú, con đẻ và con nuôi.

Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam