Nhà máy Tấm gỗ nhân tạo Việt - Trung ngừng ngay sản xuất để bảo vệ môi trường
Các Website khác - 18/01/2006
Báo Nhân Dân ngày 13-1-2006 đăng bài Khắc phục ngay ô nhiễm môi trường ở Nhà máy Tấm gỗ nhân tạo Việt - Trung. Sau khi báo đăng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã có công văn do Phó Giám đốc Nguyễn Duy Nhu ký gửi báo Nhân Dân báo cáo kết quả giải quyết tình hình ô nhiễm môi trường tại nhà máy này, nội dung như sau:
Công ty TNHH tấm gỗ nhân tạo Việt - Trung là công ty liên doanh giữa Công ty lâm - nông nghiệp sông Hiếu (Nghệ An) và Công ty mậu dịch quốc tế Liêu Ninh (Trung Quốc). Năm 2001, công ty đã lập Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Tấm gỗ nhân tạo Việt - Trung với công suất 15.000 m3/nămvà được Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường xác nhận. Nhà máy được xây dựng trên khuôn viên 58.493,9 m2 của Nhà máy Hoa quả đồ hộp xuất khẩu trước đây tại xã Nghĩa Quang, huyện Nghĩa Ðàn, tỉnh Nghệ An, chính thức đi vào hoạt động ngày 1-4-2004.

Trong quá trình hoạt động, công ty đã chủ động nâng dây chuyền sản xuất từ 15.000 m3/năm lên 25.000 m3/năm nên hệ thống giảm thiểu, xử lý ô nhiễm bị quá tải dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường tại nhà máy, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục. Ngày 13-2-2005, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 4749 QÐ/CT thành lập Ðoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra việc bảo vệ môi trường của Nhà máy Tấm gỗ nhân tạo Việt - Trung thuộc Công ty TNHH tấm gỗ nhân tạo Việt - Trung, Ðoàn thanh tra đã có kết luận: Công ty TNHH tấm gỗ nhân tạo Việt - Trung trong quá trình sản xuất tấm gỗ nhân tạo đã gây ô nhiễm môi trường, và có kiến nghị yêu cầu công ty phải xử lý ô nhiễm bụi, nước thải sản xuất đạt tiêu chuẩn môi trường.

Công ty đã chấp hành và thực hiện việc lập Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường nâng cấp công suất từ 15.000 m3/năm lên 25.000 m3/năm và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận; công ty đã đầu tư mở rộng hệ thống xử lý bụi, sửa chữa bể xử lý nước thải nên đã giảm được hàm lượng bụi gây ô nhiễm, chất lượng môi trường tại nhà máy và khu dân cư chung quanh đã được cải thiện hơn nhưng nước thải sản xuất vẫn có nồng độ NH4+, BOD5 cao hơn tiêu chuẩn cho phép.

Trong tháng 12-2005, sau khi nhận được thông tin từ UBND xã Nghĩa Quang, UBND huyện Nghĩa Ðàn về việc Nhà máy Tấm gỗ nhân tạo Việt - Trung tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường tại công ty và có Công văn số 3128/CV-TNMT-MT ngày 20-12-2005 về việc yêu cầu Nhà máy Tấm gỗ nhân tạo thuộc Công ty TNHH tấm gỗ nhân tạo Việt- Trung tạm ngừng sản xuất để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Công ty đã thực hiện giảm công suất sản xuất từ 40 m3/ca xuống 22 m3/ca nên chất lượng môi trường tại nhà máy và khu vực chung quanh được cải thiện (theo kết quả quan trắc chất lượng môi trường ngày 20-12-2005 tại nhà máy và khu vực dân cư chung quanh nhà máy do Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường Nghệ An thực hiện: Ðối với nước thải sản xuất chỉ có chỉ tiêu NH3 cao hơn tiêu chuẩn cho phép TCVN 5945-1995 loại B là 25%, còn các chỉ tiêu khác đều thấp hơn tiêu chuẩn cho phép; đối với môi trường không khí chỉ có chỉ tiêu bụi lơ lửng trong khuôn viên nhà máy là 0,34 mg/l cao hơn TOCP 5937-1995 là 03%, còn các vị trí khác ngoài hàng rào công ty và các chỉ tiêu khác đều thấp hơn tiêu chuẩn cho phép).

Ngày 8-1-2006, Công ty TNHH tấm gỗ nhân tạo Việt - Trung có Công văn số 73/LD về việc đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến để tiếp tục sản xuất. Căn cứ vào Báo cáo tình hình sản xuất hiện tại và kết quả quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại công ty nêu trên, Sở đã có Công văn số 66/CV-TNMT-MT ngày 11-1-2006 về việc phúc đáp Công văn số 73/LD của công ty đồng ý cho công ty tiếp tục sản xuất nhưng chỉ thực hiện với công suất như tại thời điểm lấy mẫu phân tích ngày 20-12-2005 nêu trên và yêu cầu công ty đầu tư và nâng cấp tiếp hệ thống giảm thiểu, xử lý ô nhiễm đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định.

Ngày 12-1-2006, UBND huyện Nghĩa Ðàn tổ chức buổi họp tiếp dân bất thường liên quan đến khiếu kiện của Nhà máy Tấm gỗ nhân tạo Việt - Trung tại Văn phòng HÐND, UBND huyện có sự tham gia của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH tấm gỗ nhân tạo Việt - Trung.

Trước yêu cầu bức xúc của nhân dân, đề nghị nhà máy ngừng hoạt động và di chuyển ra khỏi khu vực dân cư để tránh tình trạng ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 77/CV-TNMT-MT ngày 13-1-2006 yêu cầu Nhà máy Tấm gỗ nhân tạo thuộc Công ty TNHH tấm gỗ nhân tạo Việt - Trung tạm ngừng sản xuất chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã có Công văn số 93/CV-TNMT-MT ngày 15-1-2006 báo cáo UBND tỉnh về sự việc nêu trên để UBND xem xét giải quyết.