Nhà nước khuyến khích thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới như thế nào?
Các Website khác - 19/12/2005
Bộ Văn hóa - Thông tin: Trong Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Nhà nước khuyến khích thực hiện các hình thức sau trong việc cưới:

- Báo hỉ thay cho mời dự lễ cưới, tiệc cưới.

- Tổ chức tiệc trà thay cho tổ chức tiệc mặn tại gia đình, hội trường cơ quan, nhà văn hóa..., tổ chức đám cưới không hút thuốc lá.

- Cơ quan, tổ chức hoặc đoàn thể xã hội đứng ra tổ chức lễ cưới.

- Ðặt hoa ở đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ hoặc trồng cây lưu niệm ở vườn cây hạnh phúc tại địa phương trong ngày cưới.

..................................................

Trường hợp công chức chuyển ngạch mà được bổ nhiệm vào ngạch mới trong cùng nhóm với ngạch cũ, thì chuyển xếp lương thế nào?

Bộ Nội vụ: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chuyển ngạch mà được bổ nhiệm vào ngạch mới trong cùng nhóm ngạch với ngạch cũ (ngạch cũ và ngạch mới có cùng hệ số bậc lương), thì chuyển ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) sang ngạch mới được bổ nhiệm.

..................................................

Pháp luật quy định hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền của bên chuyển quyền sử dụng đất?

Bộ Tư pháp: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDÐ) là sự thỏa thuận giữa các bên tuân theo các điều kiện, nội dung, hình thức chuyển QSDÐ được Bộ luật Dân sự và pháp luật về đất đai quy định. Theo đó, người sử dụng đất (gọi là bên chuyển QSDÐ) chuyển giao đất và QSDÐ cho người được chuyển nhượng (gọi là bên nhận QSDÐ), còn người được chuyển nhượng trả tiền cho người chuyển nhượng. Hợp đồng chuyển nhượng QSDÐ phải được lập thành văn bản. Việc chuyển nhượng QSDÐ phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phải được làm thủ tục và đăng ký tại UBND cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bên chuyển QSDÐ có các quyền sau: Ðược nhận tiền chuyển nhượng QSDÐ, nếu bên nhận QSDÐ chậm trả tiền thì áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Ðiều 313 Bộ luật Dân sự; hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên nhận QSDÐ trả tiền chuyển nhượng không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ.

..................................................

Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ hộ tịch tư pháp cấp xã?

Bộ Tư pháp: Cán bộ hộ tịch tư pháp giúp UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau: Thụ lý hồ sơ, xác minh, kiểm tra đề xuất Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định việc đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật. Khi đăng ký phải ghi đầy đủ, chính xác các nội dung được quy định trong sổ sách, biểu mẫu hộ tịch. Thường xuyên kiểm tra và đăng ký kịp thời các sự kiện hộ tịch phát sinh trong địa phương mình.

Ðối với khu vực người dân còn bị chi phối bởi những phong tục, tập quán, điều kiện đi lại quá khó khăn, cán bộ hộ tịch tư pháp phải có lịch định kỳ đến tận nhà dân để đăng ký những sự kiện hộ tịch đã phát sinh. Phối hợp cơ quan liên quan trong việc báo cáo thống kê chính xác số liệu hộ tịch theo định kỳ sáu tháng và hằng năm. Phổ biến, vận động nhân dân chấp hành các quy định về hộ tịch. Sử dụng các biểu mẫu hộ tịch theo quy định; lưu trữ sổ sách, hồ sơ hộ tịch.

..................................................

Các điều kiện tối thiểu về vệ sinh môi trường đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm?

Bộ Y tế: Các cơ sở sản xuất thực phẩm phải bố trí cách xa: Khu vực có môi trường ô nhiễm và các hoạt động công nghiệp, sinh hoạt có nhiều khả năng gây ô nhiễm thực phẩm. Khu vực dễ bị ứ nước, ngập lụt, trừ khi có biện pháp bảo vệ, phòng ngừa một cách hữu hiệu. Khu vực dễ bị sinh vật gây hại phá hoại; khu vực có các chất thải rắn hay lỏng mà không thể loại bỏ chúng một cách có hiệu quả.

Ðường nội bộ trong cơ sở thực phẩm phải được xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh, có cống rãnh thoát nước tốt, khép kín, không gây ô nhiễm, bảo đảm vệ sinh. Vị trí cơ sở có đủ nguồn nước sạch, thuận tiện về giao thông. Hệ thống nhà vệ sinh phải đầy đủ, bố trí ở các vị trí thuận tiện cho tất cả mọi người trong cơ sở và có đầy đủ thiết bị bảo đảm vệ sinh. Trung bình ít nhất 25 người phải có một nhà vệ sinh.