Quy định về việc kiểm tra, kiểm soát lâm sản
Các Website khác - 15/11/2005
Hỏi: Ðề nghị cho biết quy định mới về việc kiểm tra, kiểm soát lâm sản đang vận chuyển lưu thông trên đường bộ, đường thủy?

Trả lời: Quyết định số 59/2005/QÐ-BNN ngày 10-10-2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự kiểm tra, kiểm soát lâm sản đang vận chuyển lưu thông trên đường bộ, đường thủy:

Ðối với cơ quan kiểm lâm:

- Khi lâm sản đang lưu thông, công chức kiểm lâm chỉ được dừng phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy đang lưu thông để kiểm tra, kiểm soát lâm sản khi có căn cứ là trên phương tiện đó có vận chuyển lâm sản trái phép. Những nguồn tin được coi là căn cứ để dừng phương tiện gồm: tin báo từ các tổ chức, cá nhân dưới mọi hình thức. Tổ chức, cá nhân báo tin có lâm sản vận chuyển trái phép phải cung cấp rõ họ và tên, địa chỉ thường trú, đơn vị công tác hoặc số điện thoại.

- Khi phát hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông để kiểm tra, phải có ít nhất hai công chức kiểm lâm. Khi kiểm tra, công chức kiểm lâm phải mặc đồng phục kiểm lâm, đeo cấp hiệu, phù hiệu, biển hiệu theo quy định. Hiệu lệnh dừng phương tiện có thể sử dụng một hoặc sử dụng kết hợp nhiều phương tiện sau: còi, cờ hiệu kiểm lâm, đèn pin (khi trời tối). Người chỉ huy dừng phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quyết định dừng phương tiện của mình.

Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra hồ sơ lâm sản theo quy định.

- Kiểm tra xác suất thực tế tối đa không quá 30% số lâm sản trên phương tiện vận chuyển.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định của Nhà nước, thì công chức kiểm lâm kiểm tra phải lập biên bản vi phạm hành chính để tiếp tục kiểm tra, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Không đặt sào chắn (ba-ri-e) trên đường bộ để dừng phương tiện giao thông phục vụ việc kiểm soát lâm sản.

Ðối với tổ chức, cá nhân vận chuyển lâm sản:

- Chấp hành nghiêm túc hiệu lệnh dừng phương tiện của công chức kiểm lâm.

- Xuất trình cho người kiểm tra tài liệu chứng minh nguồn gốc lâm sản vận chuyển trên phương tiện theo quy định và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thuấn
(Bộ NN và PTNT)