Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm
Các Website khác - 24/11/2005
Hỏi: Đối với người cố ý làm lây lan dịch bệnh thì có bị pháp luật xử lý về mặt hình sự không hay chỉ xử phạt hành chính?

Trả lời: Theo quy định hiện hành của pháp luật, tùy theo hành vi và mức độ cụ thể để làm căn cứ xử lý hành chính hay xử lý hình sự. Ở trường hợp này đối với hành vi cố ý, luật Hình sự quy định cụ thể: Người nào có một trong các hành vi sau làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

Đưa ra khỏi vùng có dịch động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người; Đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh, mang mầm bệnh nguy hiểm; Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến 12 năm. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

----------------

Đang khiếu nại vẫn phải thi hành quyết định hành chính

Hỏi: Tôi bị xử phạt hành chính với hành vi “bán thuốc vượt giá do cơ quan có thẩm quyền quy định”. Ngoài số tiền phải nộp phạt 15 triệu đồng, tôi còn bị phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề và tịch thu toàn bộ số tiền chênh lệch giá có được do bán thuốc vượt giá. Tôi không đồng ý với quyết định trên nên khiếu nại nhưng chưa được trả lời. Sau đó, cơ quan xử phạt tiếp tục ra quyết định cưỡng chế thi hành, tôi nói là đang tiếp tục khiếu nại nhưng không được xem xét. Xin hỏi số tiền xử phạt và xử phạt bổ sung đúng hay sai? Việc cưỡng chế trên có đúng pháp luật không? Nếu cưỡng chế sai tôi có được bồi thường?

1. Số tiền và các hình thức xử phạt bổ sung mà bà nêu trên là đúng với quy định tại điều 41 nghị định 45/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

2. Quyết định xử phạt hành chính có hiệu lực ngay, người vi phạm phải chấp hành trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, nếu không tự nguyện thi hành sẽ bị cưỡng chế. Tuy nhiên, người bị xử phạt có quyền khiếu nại về quyết định trên. Theo quy định tại điều 4 nghị định 55/2005/NĐ-CP về khiếu nại tố cáo, trong quá trình khiếu nại, người khiếu nại vẫn phải chấp hành quyết định hành chính mà mình khiếu nại, trừ trường hợp quyết định đó bị tạm đình chỉ thi hành. Trong trường hợp của bà, vì cơ quan nhà nước không áp dụng việc tạm đình chỉ nên bà phải chấp hành quyết định trên.

3. Sau khi được trả lời khiếu nại, nếu cơ quan nhà nước xử phạt sai, áp dụng biện pháp cưỡng chế sai đối với bà thì phải bồi thường thiệt hại cho bà theo quy định tại điều 121 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002.

----------------

Xin cấp bản sao tờ khai hải quan

Hỏi: Do sơ suất mà để mất tờ khai hải quan thì có thể xin cấp lại tờ khai hải quan hàng xuất khẩu để làm thủ tục hoàn thuế GTGT không?

Trả lời: Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu là chứng từ không thể thiếu trong bộ hồ sơ hoàn thuế GTGT. Trường hợp doanh nghiệp bị mất bản chính tờ khai, theo Công văn số 3102/TCT-DNK ngày 8-9-2005 của Tổng cục thuế về hồ sơ hoàn thuế GTGT, doanh nghiệp có thể liên hệ xin cấp bản sao (có xác nhận sao y bản chính hoặc công chứng) tại nơi làm thủ tục hải quan.

----------------

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Hỏi: Được thành lập gần 10 năm và hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, nay chúng tôi dự tính sẽ đầu tư xây dựng thêm cơ sở sản xuất thì cơ sở sản xuất đầu tư xây dựng mới này có được xét miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện mới thành lập không?

Trả lời: Theo quy định tại Điểm 2 Mục I Phần D Thông tư số 18/2002/TT-BTC (20-2-2002) của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4-6-2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP (13-5-1998) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới thành lập được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp là những cơ sở mới được thành lập và được cấp giấy phép kinh doanh.

Những cơ sở đã thành lập trước nay đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, giảm thuế như cơ sở mới thành lập. Theo quy định tại Điểm 3 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT BTC (22-12-2003) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP (22-12-2003) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: "Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mới mang lại".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty thành lập từ trước, đã có các hoạt động sản xuất kinh doanh, đã phát sinh doanh thu sau đó đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thì cơ sở sản xuất đầu tư xây dựng thêm không xét miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện mới thành lập mà được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mở rộng.

----------------

Ưu đãi đối với trí thức trẻ tình nguyện công tác tại các khu kinh tế quốc phòng

Hỏi: Ðề nghị báo cho biết chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với những trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng?

Trả lời: Ngày 31-10-2005, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1136/QÐ-TTg phê duyệt Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng". Theo Quyết định này, đối tượng huy động là các đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Thời gian thực hiện Dự án: Từ năm 2006 đến 2008. Số lượng trí thức trẻ được huy động là 400 người; thời gian tình nguyện là 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng trách nhiệm.

Trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng có nhiệm vụ: Tham gia triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội góp phần xóa đói, giảm nghèo. Tổ chức mở lớp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tập hợp và giáo dục thanh thiếu niên trên địa bàn. Xây dựng nếp sống văn hóa mới và đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội. Tham gia xây dựng đảng bộ, đơn vị vững mạnh.

Trí thức trẻ tình nguyện tham gia Dự án được hưởng những ưu đãi sau:

a) Trong thời gian công tác tại các đoàn kinh tế quốc phòng:

- Ðược hưởng trợ cấp hằng tháng theo hệ số lương khởi điểm như đối với sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học và tùy theo từng địa bàn công tác các đội viên còn được hưởng các khoản phụ cấp khác như phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút, bảo hiểm xã hội, tư trang ban đầu, hỗ trợ kinh phí hoạt động văn hóa... theo chế độ hiện hành.

- Ðược hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

- Hằng năm được nghỉ phép một lần, thời gian nghỉ phép thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng đối với công nhân viên quốc phòng.

- Ðược tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương; được tham dự các lớp bồi dưỡng chính trị.

- Ðược hưởng các chế độ ưu đãi khác do đơn vị quản lý, địa phương và các Bộ, ngành quy định.

- Trường hợp có hành động dũng cảm bảo vệ an ninh quốc gia, tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân nếu bị thương thì được xem xét, xác nhận hưởng chính sách như thương binh, nếu hy sinh thì được xem xét, xác nhận là liệt sĩ theo quy định tại Pháp lệnh "Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động trong kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng" ngày 29-8-1984 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nếu có đủ điều kiện được nhận công tác lâu dài ở đơn vị, cơ sở khác thì đơn vị quản lý tạo điều kiện làm thủ tục thuyên chuyển.

b) Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Dự án:

- Ðược xét tặng Huy hiệu "Thanh niên tình nguyện" và một bộ trang phục mang biểu tượng truyền thống của đội thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

- Ðược trợ cấp hai tháng sinh hoạt phí bằng mức sinh hoạt phí đã được hưởng hằng tháng trong thời gian công tác tại khu kinh tế quốc phòng.

- Khi trở về địa phương được các cấp chính quyền nhập hộ khẩu và giúp đỡ tạo điều kiện ổn định cuộc sống.

- Nếu có nguyện vọng ở lại lâu dài tại nơi đã tình nguyện đến công tác, được chính quyền địa phương ưu tiên sắp xếp việc làm, tạo điều kiện về chỗ ở, phương tiện sản xuất và các điều kiện sinh hoạt để ổn định cuộc sống.

- Nếu thi tuyển vào công chức nhà nước được cộng điểm ưu tiên theo quy định của Thông tư số 04/1999/TT-TCCP ngày 20-3-1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ); nếu thi tuyển vào các hệ cao đẳng, đại học được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 2 theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; nếu thi tuyển vào hệ sau đại học thì được ưu tiên cộng một điểm (theo thang điểm 10) vào môn thi cơ bản và cộng một điểm (theo thang điểm 10) vào môn thi ngoại ngữ.

- Trường hợp được tuyển dụng vào công chức nhà nước thì sau thời gian tập sự, bổ nhiệm vào ngạch, được nâng lương lần đầu sớm hơn quy định hiện hành một năm.

- Những đội viên có thành tích xuất sắc, có nguyện vọng công tác lâu dài tại đoàn kinh tế quốc phòng được ưu tiên xem xét, tuyển dụng phù hợp với biên chế theo quy định của Bộ Quốc phòng.