Trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em được người nước ngoài nhận làm con nuôi
Các Website khác - 15/03/2006
Hỏi: Trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi được quy định như thế nào?
Trả lời: Theo quy định tại các điều 68/2002/NĐ-CP ngày 10-7-2002 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trong phạm vi cả nước; chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp tỉnh và phối hợp với Bộ Ngoại giao chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam trong việc thi hành pháp luật về hôn nhân và gia, đình có yếu tố nước ngoài; thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Tư pháp trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, có nhiệm vụ chỉ đạo cơ quan ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam trong việc thi hành pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài, trong quan hệ hôn nhân và gia đình phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Bộ Công an chỉ đạo và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi lợi dụng việc kết hôn, giới thiệu trẻ em làm con nuôi nhằm mục đích trục lợi, mua bán, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục đối với phụ nữ và trẻ em cũng như các vi phạm khác về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

-----------------------

Xử lý sai lệch diện tích đất ghi trong sổ đỏ

Hỏi: Khu đất của nhà tôi đã có sổ đỏ do UBND huyện Gia Lâm cấp năm 2002, nay Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án mở rộng đường Ngô Gia Tự. Tuy nhiên, khi chủ dự án thuê Công ty Đo đạc địa chính Hà Nội đo để phục vụ đền bù thì diện tích do thực tế lớn hơn diện tích đất ghi trong sổ đỏ là 6,2 m2. Xin hỏi tôi sẽ được đền bù theo diện tích nào?

Trả lời: Theo Thông tư 116/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/ NĐ-CP của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì diện tích đất được bồi thường là diện tích được xác định trên thực địa, tức thực tế đo đạc diện tích thu hồi của từng người sử dụng đất. Trường hợp nhà bạn có sổ đỏ mà diện tích đất đo đạc thực tế lớn hơn diện tích ghi trong sổ đỏ và nằm trong hạn sai cho phép theo quy phạm đo vẽ bản đồ thì được đến bù theo diện tích đất đo đạc trên thực địa. Vì bạn không nói rõ diện tích nhà bạn đang sử dụng nên không thể kết luận mức sai khác 6,2m2 có nằm trong hạn mức sai cho phép hay không.

Tuy nhiên, nếu diện tích thực tế có mức sai lệch so với sổ đỏ vượt hạn sai cho phép theo quy phạm đo vẽ bản đồ thì được coi là diện tích đất đang sử dụng mà không có giấy tờ (theo quy định tại khoản 1, 2, 8 của điều 8, Nghị định số 197). Diện tích này, nếu được UBND phường xác nhận vào hồ sơ phục vụ việc đền bù khi Nhà nước thu hồi là đất không có tranh chấp và đã được sử dụng ổn định trước ngày 15-10-1993 (không phân biệt người sử dụng đất này là người sử dụng trước ngày 15-10-1993 hay là người sử dụng đất sau ngày 15-10-1993) thì vẫn được bồi thường. Xin lưu ý bạn, kết quả đo đạc trên thực địa phải được Công ty Đo đạc và chở dự án xác nhận mới có giá trị để tính toán đền bù.

-----------------------

Chế độ chính sách đối với người tham gia bắt tội phạm

Hỏi: Tháng 12-2005, theo yêu cầu của công an xã, tôi đã tham gia ngăn chặn một vụ sử dụng chất ma túy ở địa phương. Trong quá trình đuổi bắt đối tượng, tôi bị ngã gãy tay. Xin hỏi: trong trường hợp này, Nhà nước có chế độ gì?

Trả lời: Thông tư số 03/ 2005 của liên Bộ Công an, Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội và Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 103/2002 của Chính phủ có quy định, các cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức (kể cả cá nhân, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam) chủ động hoặc do yêu cầu của các cơ quan chức năng, đã tham gia phòng, chống tình trạng nghiện ma tuý, tội phạm vế ma tuý và các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý mà bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản thì sẽ được đền bù, trợ cấp.

Trường hợp tham gia ngăn chặn việc sử dụng chất ma tuý ở địa phương, nếu ông bi thương, bị tổn hại vế sức khoẻ thì sẽ được giải quyết trợ cấp. Mức trợ cấp dưới 10 triệu đồng do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định; mức từ 10 triệu đồng trở lên do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.

Các chi phí được xem xét trợ cấp gồm: chi phí thực tế, hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ của người bị thiệt hại (tiền thuốc, tiền viện phí, chi phí khác nếu có) và thu nhập thực tế, hợp pháp bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại, nếu mức thu nhập này không ổn định hoặc không xác định được, thì áp dụng mức thu nhập trung bình của người lao động cùng loại tại địa phương.

Ông cần làm đơn đề nghị trợ cấp kèm theo các giấy tờ có liên quan gửi UBND huyện để được xem xét giải quyết.

-----------------------

Về giáo dục thường xuyên

Hỏi: Đề nghị cho biết những cơ sở giáo dục thường xuyên đào tạo trình độ nào? Người học chương trình giáo dục thường xuyên có được cấp bằng chương trình giáo dục quốc dân không?

Trả lời: Theo Luật Giáo dục, nội dung giáo dục thường xuyên gồm chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân (gồm vừa làm vừa học; học từ xa; tự học có hướng dẫn).

Chương trình giáo dục thường xuyên được thực hiện tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, cấp quận và tại các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Học viên học hết chương trình giáo dục nếu có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự kiểm tra, nếu đạt yêu cầu thì được cấp chứng chỉ giáo dục thường xuyên. Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp chứng chỉ giáo dục thường xuyên.

Học viên học hết chương trình THCS có đủ điều kiện theo quy định thì được cấp Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Trường hợp học viên học hết chương trìnhTHCS, muốn theo học để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân thì được dự thi, nếu đạt yêu cầu thì được cấp bằng tốt nghiệp theo hệ thống giáo dục quốc dân.

Tổng hợp