Xác nhận tình trạng nhà để nhập hộ khẩu: Không quá 5 ngày
Các Website khác - 16/12/2005

TT (TP.HCM) - Ngày 14-12-2005, UBND TP.HCM đã có văn bản yêu cầu UBND các quận huyện phải chỉ đạo chủ tịch UBND phường xã, thị trấn tạo mọi điều kiện cho người dân khi đến liên hệ xác nhận tình trạng nhà ở để lập thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP, không được trễ hẹn hoặc hẹn nhiều lần, gây phiền hà cho dân.

Thời gian giải quyết hồ sơ xác nhận tình trạng nhà của UBND phường xã, thị trấn là năm ngày (làm việc), trường hợp cần xác minh thêm thì không quá 15 ngày làm việc. Ngoài lệ phí chứng thực và thành phần hồ sơ mà công dân phải nộp theo qui định, cán bộ nhân viên được phân công giải quyết xác nhận hồ sơ không được tùy tiện đòi công dân phải nộp thêm bất cứ chi phí và thủ tục nào khác.

Về nội dung xác nhận tình trạng nhà ở, UBND TP chỉ đạo như sau: đối với nhà ở không có giấy tờ hợp lệ của người diện KT3, nếu tình trạng nhà ở ổn định thì cần ghi rõ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (đang thuê hay đã mua lại, đã sang nhượng) hay tư nhân (ai tạo lập, xây dựng có phép hay không, có thuộc qui hoạch khu dân cư ổn định hay không).

Đối với tình trạng nhà tranh chấp, lấn chiếm hoặc qui hoạch cũng cần ghi cụ thể tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất của ai, qui hoạch có thông báo thời hạn di dời hay chưa.

V.C.M.