Xử phạt việc không tiêm vaccine
Các Website khác - 29/11/2005
Hỏi: Khi một người không chấp hành việc tiêm vaccine để phòng bệnh, chữa bệnh, chống bệnh cho động vật thì họ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Nghị định 129/2005/NĐ-CP ngày 17-10-2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, cụ thể là:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đến 200.000 đồng đối với một trong những hành vi vi phạm:

Không thực hiện việc tiêm vaccine hoặc các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật thuộc Danh mục các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Không chấp hành việc lấy mẫu huyết thanh để phát hiện bệnh động vật tại các vùng ổ dịch cũ, vùng an toàn dịch bệnh.

---------------------------

Niên hạn sử dụng của ô tô chở người

Hỏi: Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về niên hạn sử dụng ô tô chở người?

Trả lời: Tại Nghị định 23/2004/NĐ-CP ngày 13-1-2004, Chính phủ có quy định về niên hạn sử dụng của xe ô tô tải và ô tô chở người. Theo đó, niên hạn sử dụng của xe ô tô là thời gian cho phép sử dụng của ô tô, đối với ô tô chở người là không quá 20 năm; đối với ô tô chuyển đổi công năng từ các loại xe khác thành ô tô chở người trước ngày 1-1-2002 thì không quá 17 năm.

Thời điểm tính niên hạn sử dụng ô tô được tính bắt đầu từ năm sản xuất ô tô. Tuy nhiên, có thể có một số trường hợp đặc biệt khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép thì niên hạn sử dụng ô tô được tính bắt đầu từ năm đăng ký ô tô.

Để bảo đảm an toàn cho hành khách, cũng theo Nghị định 23/2004/NĐ-CP, từ tháng 2-2005, các ngành chức năng đã có quyết định cho ngừng hoạt động đối với tất cả các ô tô chở người (bao gồm cả ô tô chuyển đổi công năng) có thời gian sử dụng trên 23 năm hoặc các xe ô tô chở người không đủ căn cứ xác định năm sản xuất.

---------------------------

Trợ cấp thâm niên cho người lao động

Hỏi: Xin cho biết, trong thoả ước lao động tập thể có quy định về trợ cấp thâm niên trả cho người lao động khi nghỉ việc, vậy trợ cấp thôi việc và trợ cấp thâm niên có được hạch toán vào chi phí hợp lý không?

Trả lời: Tại điểm 3 và điểm 9, mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22-12-2003 của Bộ Tài chính có quy định, đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp thôi việc trả cho người lao động theo chế độ hiện hành thì doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Vậy, trường hợp doanh nghiệp có chi tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động nếu mức chi thực hiện theo chế độ hiện hành thì doanh nghiệp được hạch toán khoản chi trợ cấp thôi việc nói trên vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế. Về trợ cấp thâm niên, do đã có quy định trong thỏa ước lao động tập thể nên doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí hợp lý.

---------------------------


Văn phòng đại diện nhập khẩu tài sản

Hỏi: Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam có thể nhập khẩu từ công ty mẹ ở nước ngoài các tài sản cố định sử dụng cho văn phòng cụ thể là xe ôtô con cũ đã qua sử dụng và các sản phẩm thiết bị để giới thiệu trưng bày phi mậu dịch một thời gian ngắn sẽ tái xuất trở lại hay không? Căn cứ vào những văn bản nào? Cơ quan cấp giấy phép nhập khẩu?

Trả lời: Căn cứ mục 5, phần VI của Thông tư 20/2000/TTLT/BTM-TCDL ngày 20-10-2000 của Liên Bộ Thương mại - Tổng cục du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 45/2000/NĐ-CP ngày 6-9-2000 của Chính phủ quy định về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam thì: văn phòng đại diện được nhập khẩu các vật dụng cần thiết cho hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Khoản 2, điều 52 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31-12-2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan: Phương tiện vận tải tạm nhập, tái xuất có thời hạn phải khai hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan.

Tại mục 2, phần I Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ của Tổng cục hải quan ngày 29-5-2001 quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ôtô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất theo chế độ phi mậu dịch: Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, thành phố cấp, quản lý giấy phép cho các đối tượng có địa chỉ trên địa bàn tỉnh, thành phố mình quản lý. Nếu đối tượng ở tỉnh, thành phố không có tổ chức hải quan thì có thể đề nghị Cục hải quan tỉnh, thành phố thuận tiện cấp giấy phép.

Theo Tổng hợp