5 tỷ đồng hỗ trợ người làm việc ở vùng khó khăn
Các Website khác - 10/07/2003

Người làm công việc nguy hiểm, độc hại, người có bằng đại học làm việc tại thị trấn, phường xã hay làm việc tại vùng xa, khó khăn… sẽ được hưởng trợ cấp từ nguồn ngân sách thành phố. Đó là chương trình khuyến khích nhân lực đang được UBND TP HCM trình HĐND xem xét.

Theo dự kiến, sẽ có 14 khoản trợ cấp trên các lĩnh vực công việc thuộc các khối: lao động - thương binh - xã hội, y tế, công an và lĩnh vực hành chính.

Những người đang làm việc ở các lĩnh vực nguy hiểm cao như chăm sóc bệnh nhân HIV, tâm thần, bệnh nhân phong, trung tâm cai nghiện, các đơn vị phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội… sẽ được hưởng trợ cấp. Những cán bộ, đội viên của lực lượng thanh niên xung phong thành phố đang công tác ở hai tỉnh Đăk Lăk và Lâm Đồng, được hưởng chế độ làm việc ở vùng sâu vùng xa.

Trong lĩnh vực hành chính, đề nghị trợ cấp chủ yếu tập trung vào cán bộ làm việc ở phường xã, thị trấn. Người có trình độ đại học hệ chính quy đang công tác, hoặc chưa công tác nhưng tuổi dưới 30, có hộ khẩu thường trú tại thành phố, tự nguyện về làm việc ở các phường xã, thị trấn, ngoài tiền lương sẽ được hưởng các khoản trợ cấp khác. Cán bộ phường xã thuộc diện quy hoạch đào tạo, người đang làm việc xin học đại học hoặc sau đại học, sẽ được hỗ trợ kinh phí học tập. Kiến nghị về chênh lệch giữa mức phụ cấp của tổ nhân dân (50.000 đồng) với tổ dân phố (100.000 đồng) sẽ được HĐND xem xét, điều chỉnh theo hướng nâng mức phụ cấp hai thành viên ngang nhau.

Sau khi đề nghị của thành phố được phê duyệt, mức trợ cấp giờ cứu hoả cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ gấp đôi hiện tại. Ngoài ra, ở các bộ phận trực chiến, tác chiến, trinh sát cũng sẽ được xem xét.

Thành phố cũng kiến nghị, để khuyến khích tinh thần làm việc của cán bộ, người nào làm việc cùng lúc trên nhiều lĩnh vực trong quy định được trợ cấp, sẽ được hưởng tất cả các khoản trợ cấp.

Theo dự kiến ban đầu, tổng số tiền trợ cấp là 5 tỷ đồng/năm. Hiện tại, kinh phí đang thực hiện gần 1,1 tỷ. Về mức phụ cấp cụ thể cho từng loại công việc, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, Sở Tài chính - Vật giá và Ban Tổ chức chính quyền đang lập kế hoạch chi tiết trình HĐND xem xét.