Hướng dẫn dự phòng HIV/AIDS tại nơi làm việc
Các Website khác - 10/11/2005

Hà Nội (TTXVN) - Ngày 7/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Hà Nội đã tổ chức hội thảo và giới thiệu cuốn sách "Hướng dẫn dự phòng HIV/AIDS tại nơi làm việc".

Cuốn sách cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản cho các hướng dẫn viên, tuyên truyền viên của Công đoàn Việt Nam về dự phòng HIV/AIDS; HIV/AIDS, bình đẳng giới và sức khỏe tình dục; tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ người lao động nhiễm HIV/AIDS; dự phòng HIV/AIDS tại nơi làm việc.

Cuốn sách được đánh giá là có tác dụng thiết thực và hữu ích trong khi chúng ta đang sống trong một thế giới có AIDS; khi người lao động và gia đình họ, các doanh nghiệp và các cộng đồng dân cư đang phải gánh chịu tác động nặng nề của đại dịch AIDS.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có gần 1.000 công nhân, viên chức lao động nhiễm HIV/AIDS. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng với các cấp, các ngành đã tích cực triển khai các hoạt động ngăn chặn sự lây nhiễm HIV/AIDS như đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục thông qua xây dựng các mô hình truyền thông tại cơ sở, tổ chức các hoạt động tiếp cận cộng đồng, triển khai các chiến dịch truyền thông, mở rộng chương trình phòng chống HIV/AIDS cho các doanh nghiệp...

Hằng năm, tổ chức công đoàn đã đào tạo trên 5.000 tuyên truyền viên, hướng dẫn viên làm công tác phòng chống HIV/AIDS./.