TẬP TRUNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TẠI NƠI LÀM VIỆC
Các Website khác - 05/03/2009
Nhóm công tác về HIV/AIDS Ba Bên đầu tiên tại Việt Nam đã ra mắt tại tỉnh Lâm Đồng. Theo các chuyên gia về HIV/AIDS quốc tế, sáng kiến này được xem như một “mô hình mẫu cho cả nước” và là một ví dụ về “công tác lãnh đạo hiệu quả”. Danida đã hỗ trợ việc thành lập Ban công tác này.