Thủ tướng yêu cầu lập đề án tổ chức phòng chống HIV/AIDS
Các Website khác - 25/01/2005

Trước sự gia tăng của đại dịch, Thủ tướng vừa yêu cầu Ủy ban quốc gia phòng chống HIV/AIDS nghiên cứu đề án tổ chức phòng chống căn bệnh thế kỷ này theo tuyến tỉnh, thành phố.

Thủ tướng cho rằng để công tác phòng chống đạt hiệu quả cao, các cấp các ngành, địa phương phải có kế hoạch cụ thể để thực hiện Chương trình quốc gia về phòng chống HIV/AIDS.

Bộ Y tế cần xây dựng một số chính sách hỗ trợ công tác chăm sóc và điều trị người nhiễm bệnh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ ban hành chính sách với những cán bộ y tế trực tiếp điều trị bệnh nhân. Để hoàn thiện hệ thống tổ chức, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Y tế lập đề án thành lập Cục phòng chống HIV/AIDS.

Hiện nay, cả nước có trên 86.000 người bị nhiễm HIV. Đại dịch này tập trung trong nhóm người nghiện chích ma túy có độ tuổi từ 20 đến 39. Trong khi đó, công tác phòng chống vẫn còn nhiều tồn tại, hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông còn chưa thường xuyên, liên tục. Thông tin về phòng, chống HIV chưa đến được khắp các vùng sâu, vùng khó khăn và nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao. Tổ chức phòng chống AIDS còn bất cập chưa đáp ứng yêu cầu phòng chống đại dịch đang âm thầm lây nhiễm. Chính vì vậy Thủ tướng cho rằng các ban ngành phải đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thiết thực để mọi người có nhận thức đúng về căn bệnh, chống phân biệt đối xử, kỳ thị với người nhiễm bệnh.

X.H.