Mỹ giúp thêm 25 triệu USD cho phòng chống HIV ở VN
Các Website khác - 12/01/2005

Từ tháng 4 năm nay đến 3/2006, Kế hoạch khẩn cấp về phòng chống HIV/AIDS của Mỹ sẽ hỗ trợ thêm cho Việt Nam 25 triệu USD. Trước đó, Việt Nam đã nhận được từ kế hoạch này 18 triệu USD để chi trong công tác phòng chống AIDS.

Nhóm làm việc về HIV/AIDS của Mỹ tại Việt Nam cho biết, số tiền tài trợ sẽ tập trung vào các chương trình hành động của Chiến lược Quốc gia phòng chống AIDS Việt Nam, gồm truyền thông thay đổi hành vi, giảm thiểu tác hại, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị người nhiễm HIV/AIDS, phòng tránh lây truyền từ mẹ sang con... Mục tiêu mà Kế hoạch khẩn cấp về phòng chống HIV/AIDS của Mỹ đặt ra khi hỗ trợ Việt Nam là góp phần hạ tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng xuống dưới 0,3%.

Đến hết năm 2004, Việt Nam đã có hơn 90.000 ca nhiễm HIV. Hơn 14.400 người trong số đó đã chuyển sang giai đoạn AIDS và gần 8.400 người đã tử vong. Đại dịch đã xuất hiện ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hải Hà