UNICEF tích cực hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở VN
Các Website khác - 08/01/2005

Hà Nội (TTXVN) - Thông qua Nhóm công tác đặc nhiệm về HIV/AIDS, UNICEF hiện đang xúc tiến các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả.

UNICEF đã đề cập đến nội dung phòng chống HIV/AIDS trong khuôn khổ rộng với sáng kiến giáo dục sống khỏe mạnh và kỹ năng sống tại 18 huyện của 8 tỉnh. Các họat động này được tổ chức cho học sinh trung học phổ thông qua các hoạt động ngọai khóa, hay ở các câu lại bộ sống khỏe mạnh tại cộng đồng. Giáo dục kỹ năng sống nhằm giúp trẻ chưa thành niên trong và ngoài nhà trường hình thành các lối sông khỏe mạnh và biết cách ứng phó đối với những vấn đề mà các em gặp phải có liên quan tới việc sử dụng ma túy và các chất gây nghiện, lạm dụng tình dục, HIV/AIDS, quan hệ tình dục và mang thai, trẻ em vi phạm pháp luật. Việc thúc đẩy quyền và khuyến khích sự tham gia của trẻ chưa thành niên, nhất là các em thuộc các dân tộc ít người trong phòng chống HIV/AIDS, chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS được chú ý đặc biệt.

Thông qua các hoạt động của mình, UNICEF đã góp phần nâng cao nhận thức của các nhà hoạch định chính sách từ trung ương đến địa phương, của thanh viên trong cộng đồng về tính cấp bách và tầm quan trọng của việc phòng tránh và chăm sóc trong HIV/AIDS; tuyên truyền vận động cho các quyền của trẻ em. UNICEF đã cùng các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn, gặp gỡ các cơ quan truyền thông đại chúng, hội nghị, diễn đàn với sự tham gia của trẻ em và trẻ chưa thành niên bị nhiễm HIV/AIDS họăc ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

UNICEF phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hỗ trợ Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê tiến hành một điều tra trên phạm vi quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam, hỗ trợ phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con. Đáng chú ý là Dự án thí điểm triển khai tại 5 huyện thuộc 5 tỉnh có tỷ lệ lây nhiễm HIV cao nhất với việc hỗ trợ xét nghiệm và tư vấn tự nguyện, cung cấp các thông tin về HIV/AIDS cho những bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh, chăm sóc trước, trong và sau sinh và cung cấp các thông tin về các phương án nuôi con bằng sữa mẹ cho các bà mẹ nhiễm HIV.

UNICEF còn phối hợp với Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Uỷ ban Dân số Gia đinh Trẻ em, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam triển khai các họat động phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng; hỗ trợ các chùa của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cùng giới tăng ni Phật tử cách phòng tránh và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng./.