Toàn xã hội phải cùng chống HIV/AIDS
Các Website khác - 23/01/2005
Chăm sóc bệnh nhân HIV.
Tại hội nghị của Chính phủ bàn về công tác phòng chống HIV/AIDS, Thủ tướng Phan Văn Khải khẳng định công tác phòng chống HIV/AIDS không phải là nhiệm vụ riêng của ngành y tế, mà là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, mọi người, mọi ngành đều có trách nhiệm tham gia phòng chống HIV/AIDS, không được phân biệt đối xử, kỳ thị với những người bị nhiễm HIV/AIDS.

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thiết thực, sâu rộng để mọi người, nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ cao có nhận thức đúng về phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Thủ tướng Phan Văn Khải chỉ đạo sớm tăng cường năng lực cơ quan phòng chống HIV/AIDS để vừa thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác phòng chống, vừa làm nhiệm vụ thường trực về lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS của Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Thủ tướng giao UBND các cấp chủ trì, phối hợp với ngành y tế và các ngành liên quan chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai chương trình can thiệp, giảm thiểu các tác hại dự phòng lây nhiễm HIV; mở rộng hợp lý các cơ sở thu nhận và điều trị bệnh nhân AIDS; tăng cường công tác kiểm soát và tuyên truyền về HIV/AIDS cho các đối tượng qua lại biên giới. các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, tăng cường nhân lực, vật lực, ngân sách cho công tác phòng chống HIV/AIDS theo chín chương trình hành động trong Chiến lược quốc gia đã được ban hành.

Bộ Y tế được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn 2020; nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ công tác chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV/AIDS, chính sách đối với cán bộ y tế trực tiếp điều trị bệnh nhân, tăng cường trang thiết bị phục vụ xét nghiệm và điều trị; đào tạo cán bộ y tế chuyên trách.

TTXVN