UNESCO, OPEC giúp VN giảm hậu quả dịch bệnh HIV/AIDS
Các Website khác - 29/12/2004

Niu Yoóc (TTXVN) - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã phối hợp triển khai dự án trị giá 2,25 triệu USD để giảm hậu quả của đại dịch HIV/AIDS tại 12 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, thông qua giáo dục.

Dự án, được thực hiện trong hai năm kể từ đầu năm 2005, tập trung giảm lây nhiễm virút HIV trong thanh niên ở các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Xyri, Libăng, Gioócđani, Udơbêkixtan, Cadắcxtan, Ápganixtan, Băngla Đét, Trung Quốc và Thái Lan.

UNESCO sẽ phối hợp với các Ủy ban UNESCO và Bộ Giáo dục của 12 nước trên thực hiện các chương trình nâng cao hiểu biết về virút HIV và bệnh AIDS trong và ngoài trường học, giáo dục phòng ngừa thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường khả năng về kế hoạch chiến lược, chương trình giảng dạy, đào tạo giáo viên, giám sát và đánh giá chương trình, hợp tác với Cơ quan phòng chống AIDS của Liên Hợp Quốc (UNAIDS) để tăng cường các công cụ giám sát và phản ứng quốc tế trước tác động của HIV/AIDS./.