Người có nội tạng bên phải!
Các Website khác - 15/01/2005

TT (Quảng Nam) - Ngày 12-1-2005, sản phụ Nguyễn Thị Y.M. (trú tại thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) vào Bệnh viện huyện Điện Bàn với lý do con so đủ tháng chuyển dạ.

Sau khi chụp phim và siêu âm kiểm tra, các bác sĩ nhận thấy chị Y.M. tim nằm ở bên phải (bình thường tim bên trái), bóng hơi dạ dày ở bên phải (bình thường bóng hơi dạ dày bên trái), gan và túi mật ở bên trái (bình thường gan và túi mật ở bên phải), lách ở bên phải (bình thường lách bên trái), manh tràng ở bên trái (bình thường manh tràng bên phải). Như vậy rõ ràng đây là một trường hợp đảo ngược phủ tạng toàn bộ rất hiếm gặp.

Sản phụ đã sinh một cháu bé trai.

BS BỬU THUYÊN