Trọng lượng cơ thể có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng
Các Website khác - 01/11/2004

Một nghiên cứu gần đây về những yếu tố liên quan đến chất lượng tinh trùng của nam giới do các nhà khoa học Mỹ thực hiện đã cho thấy: Ngoài yếu tố tuổi tác đã được biết đến, trọng lượng cơ thể cũng liên quan đến chất lượng tinh trùng.


Kết quả nghiên cứu cho thấy: những nam giới có trọng lượng quá mức hay quá nhẹ cân sẽ có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Cụ thể là số lượng tinh trùng và mức độ tập trung của tinh trùng khi so sánh giữa những nam giới nhẹ cân và những người có trọng lượng bình thường là 28,1% và 36,4%, còn ở những nam giới dư cân là 21,6% và 23,9% ở người bình thường. Kết quả trên là lời cảnh báo cần duy trì tốt trọng lượng cơ thể nhằm có chất lượng tinh trùng tốt nhất để có thể sinh con khỏe mạnh.

(Theo AP, SK&ĐS)