Túi lưới giúp bệnh nhân lớn tim
Các Website khác - 09/11/2004

TTO - Một túi lưới bao quanh quả tim lớn, không đủ sức bơm máu, có thể giúp khỏang 1,25 triệu người Mỹ bị suy tim mỗi năm tránh được rối lọan này.

Trong một cuộc thử nghiệm lâm sàng, các bệnh nhân suy tim sử dụng túi lưới tên CorCap cho thấy có sự giảm nhu cầu cần đến những phương pháp khác, như ghép tim, máy trợ tim hoặc thiết bị kích điện tim để giữ cho tim đập, theo bác sĩ Douglas Mann thuộc Đại học Y khoa Baylor.

Túi lưới, do hãng Acorn Cardiovascular, St. Paul, Minnesota, Mỹ, chế tạo, có tác dụng giúp tạo dáng lại tâm thất trái của người suy tim. Chứng suy tim làm giảm khả năng bơm máu, làm cho tâm thất trái to ra, họat động ít hiệu qủa, và tình trạng càng ngày càng tồi tệ hơn.

Túi lưới này cuối cuối cùng sẽ trở thành một phần của trái tim, có thể được đệ trình Cơ quan thực phẩm và dược phẩm (Mỹ) phê chuẩn vào quý một năm tới.

Q.HƯƠNG-The Times