Vì sao thanh thiếu niên hút thuốc lá?
Các Website khác - 15/11/2004

TT - Cuộc điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên VN (SAVY) năm 2003-2004 có dành một phần đề cập đến vấn đề hút thuốc lá trong thanh thiếu niên.

Theo đó, qua tiếp cận khoảng 500 ý kiến từ các em cho thấy tỉ lệ hút thuốc trong độ tuổi từ 14-25 là 43,6% ở nam và 1,2% ở nữ, tỉ lệ hút tăng theo tuổi. 16,9 là độ tuổi trung bình bắt đầu hút thuốc. 71,7% nam thanh niên đã hút thuốc vẫn tiếp tục hút (vào thời điểm điều tra).

Lý do hút thuốc: 54% do bạn bè hút, 13% do quá căng thẳng, 11,3% do mọi người xung quanh hút và 3,4% cho là muốn tỏ ra người lớn hơn. Một điểm đáng chú ý khác, 57,8% nam thanh niên có bố hút thuốc, 20% có anh trai hút và 3% có mẹ hút. Thanh thiếu niên cho là rất dễ tìm thấy thuốc lá trong cộng đồng.

Đây là cuộc điều tra quốc gia qui mô lần đầu tiên tiến hành ở VN về toàn bộ những vấn đề liên quan đến thanh thiếu niên do Bộ Y tế, Tổng cục Thống kê thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và UNICEF VN.

BÙI NGUYỄN VIỆT