VN sẽ thử nghiệm vacxin phòng cúm H5N1
Các Website khác - 17/01/2005

Trong quý I, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ thử nghiệm vacxin cúm H5N1 trên khỉ, chuột nhắt trắng và gà vì đây là những động vật có độ cảm nhiễm nhất định đối với kháng nguyên của vacxin. Sản phẩm này đã được viện nghiên cứu từ tháng 4-2004.

Virus H5N1 nguyên liệu sản xuất vacxin đã được xử lý bằng công nghệ di truyền ngược. Nó là một virus tái tổ hợp đã bị loại bỏ phần gây bệnh. Theo các chuyên gia dịch tễ, nếu nghiên cứu thành công, vacxin này có thể giúp Việt Nam ngăn chặn đại dịch cúm cho người và gia cầm, trong đó hàm lượng kháng nguyên dùng cho người sẽ cao gấp 10 lần cho gà.

Theo Lao Động