Kỷ lục hôn rắn mới
Các Website khác - 20/03/2006
Anh Shahimi Abdul Hamid, một người Malaysia 33 tuổi, vừa lập được kỷ lục thế giới mới bằng cách hôn một con rắn mang bành dài 4,6m đến 51 lần trong vòng 3 phút 1 giây (ảnh).

Anh Shahimi, từng là một người nuôi rắn, thực hiện màn trình diễn mạo hiểm trên nhằm chứng tỏ rằng con người sẽ không gặp rắc rối gì trong việc đối phó với các loài bò sát nếu có đủ kiến thức về chúng.

P.VÕ