Làm trộm không được sợ ma
Các Website khác - 21/03/2006

Làm trộm không được sợ ma

(Reuters) Hai tên trộm đã đột nhập vào một dịch vụ đám ma ở Kazakhstan lúc nửa đêm, đánh người gác cửa hàng đến ngất đi rồi nhốt ông ta vào một chiếc quan tài. Sau đó chúng ung dung cướp hết tiền trong cửa hàng, trị giá tới gần 23 nghìn USD rồi chuồn mất. V.N