Srilanka ban hành luật nghiêm cấm phân biệt đối xử liên quan đến HIV
Tạp chí AIDS và Cộng đồng - 30/07/2016
Theo tin từ Reuters, Đại diện chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về phòng chống AIDS (UNAIDS) đã hoan nghênh quyết định của tòa án tối cao Srilanka về việc nghiêm cấm phân biệt đối xử với người nhiễm HIV

Xuất phát từ trường hợp cậu bé 5 tuổi bị từ chối nhận vào trường học chỉ vì cậu được cho là đã nhiễm HIV, trong tuần qua tòa án Srilanka tuyên bố rằng trẻ em nhiễm HIV hoặc bị ảnh hưởng bởi AIDS có quyền được đi học. 

Nhân sự kiện này, tòa án cũng nhắc chính phủ với trách nhiệm của mình, hãy có những biện pháp để bảo vệ, thúc đẩy và tôn trọng các quyền con người đối với người nhiễm HIV.

Ông Steven Kraus, Giám đốc UNAIDS khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã chúc mừng Srilanka về bước đi lịch sử trên con đường tiến về phía trước này và thúc giục các nước trong khu vực ban hành các điều luật đồng bộ về những người bị tác động bởi HIV, chống lại các hành vi trực tiếp hay gián tiếp phân biệt đối xử