Bắt... lại bắt...
Các Website khác - 21/10/2005
Bắt... lại bắt...

Nguyễn Nguyên

Các cây viết thể thao lại sốt lên với những thông tin bắt bớ.

Tin chính thống có, tin bằng nghiệp vụ, bằng kênh riêng có và thậm chí là thông tin chạy trước hoặc thông tin nhiễu cũng có nốt.

Thế nên 20 giờ ngày 19.10, điện thoại di động của Trần Mạnh Cường cứ reo suốt. Toàn số của báo giới gọi thẳng vào máy Cường để kiểm chứng thông tin đã phát trong chương trình thời sự. Ai gọi, Cường cũng chỉ đáp một cách mệt mỏi: "Tôi vẫn còn ở nhà...".

Mệt cho cả người gọi lẫn người bị gọi.

Các quan chức liên đoàn trước đây còn tích cực khi nói về vụ án, về cách xử và phương pháp xử, giờ cũng bắt đầu mệt mỏi và có lúc gắt gỏng: "Không biết! Chuyện của cơ quan điều tra".

Hồi đấy ai cũng biết môi trường bóng đá Việt Nam đầy tội lỗi, nhiều cám dỗ và dễ sa chân, nhưng sao dẫn họ vào nghề không ai bắt họ làm tử tế?

Chỉ nghe mỗi báo chí than thở, lên án, còn những nhà làm bóng đá thì quát nạt báo chí cứ soi tiêu cực làm lỡ việc lớn của bóng đá nước nhà (!?).

Hôm qua, một đồng nghiệp trẻ than: "Vừa gặp Mạnh Cường ở sân Đạt Đức sáng nay, Cường phóng xe ra khỏi sân Đạt Đức mà cứ như ma đuổi. HLV Lê Quang Ninh nói: "Cường nó không sợ bị bắt mà sợ... báo chí".

Tự dưng lại thấy thương cho cánh báo chí thể thao cứ phải đi "săn" những người từng ra sân, từng làm nhiệm vụ ở sân bóng và thậm chí là đi cùng xe với mình ngày nào.

Cứ mỗi lần nghe "bắt!" hoặc "bắt chưa?" lại thấy buồn. Rất buồn!